Aktualizacja/Instalacja Gargoyle na OpenWrt

Przed instalacją nowego Firmware zalecane jest połączyć komputer z routerem kablem do portu LAN routera.

Szukamy alternatywnego oprogramowania do naszego routera:

Polecam pobranie go ze strony http://eko.one.pl/
Łączymy się z routerem przez program WinSCP.

Kopiujemy firmware do katalogu /tmp/

Teraz uruchamiamy Terminal kombinacją klawiszy CTRL+T i wpisujemy polecenie aktualizacji:

sysupgrade -n <nazwapliku.bin>

Jeśli chcemy tylko zaktualizować Firmware i zostawić aktualną konfigurację NIE używamy parametru -n

Niezalecane w przypadku zmiany OpenWrt na Gargoyle i odwrotnie
Po skończonej aktualizacji router uruchomi się ponownie.