Udostępnianie plików z pendriva lub dysku przez USB w routerze

Przedstawię wam udostępnienie plików przez Storage Sharing(Samba), FTP, Media Server (DLNA) na routerze TP-Link
Najpierw podłączamy urządzenie, które chcemy udostępnić, do portu USB w routerze.
Przechodzimy na stronę konfiguracyjną routera. Domyślnie to http://192.168.1.1/
Zakładka USB Settings - Storage Sharing:

Notka:

  1. Udostępnione zasoby dostępne są jedynie w sieci LAN. Jeśli chcesz korzystać z plików spoza sieci LAN to użyj serwera FTP dostępnego na routerze.
  2. Jeśli link "Open the disc" jest niedostępny w Twojej przeglądarce użyj polecenia "Uruchom..." naciskając kombinację klawiszy "WIN + R" i wpisując polecenie: file://192.168.1.1
    *Link działa tylko z przeglądarką Internet Explorer w wersji 6/7/8
    Na liście powinno od razu pojawić się udostępnione urządzenie. Przy którym widać jego pojemność, zajęte i wolne miejsce. Jeśli urządzenia nie ma na liście:

Poczekaj 10 sekund i kliknij "ReScan"
Jeśli zaznaczyłeś "Dostęp do udostępnionych zasobów przy użyciu hasła" to należy utworzyć konta użytkowników
Tworzenie konta użytkowników :
Możemy utworzyć nowe konto lub edytować istniejące.
Maksymalnie można mieć 4 konta.

W odpowiednie pola wpisujemy nazwę użytkownika, haslo, wybieramy uprawnienia (read only - Tylko do odczytu, read and write - odczyt i zapis) i określamy dostęp do serwera FTP.

Przeglądanie udostępnionych zasobów:
Naciskamy kombinację klawiszy "WIN + R":

i wpisujemy polecenie: file://192.168.1.1 i klikamy OK

Jeśli wszystko dobrze wykonaliśmy pokaże się okno eksploratora Windows z udostępnionym zasobem:

Jesli zaznaczyliśmy "Dostęp do udostępnionych zasobów przy użyciu hasła" serwer najpierw zapyta o login i hasło:

Mając dostęp do otwartego zasobu można go mapować jako dysk sieciowy, który będzie widoczny w "Komputer" i będzie miał przypisaną literę.
W oknie z udostępnionym zasobem klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie zasobu i wybieramy "Mapuj dysk sieciowy..."

W następnym oknie wybieramy:
Literę dysku - zalecam używanie liter w kolejności odwrotnej (od Z do A)
Zaznacz "okienko" Podłącz ponownie przy logowaniu - Aby zasób był dostępny po uruchomieniu komputera lub przełączeniu użytkownika.
Kliknij "Zakończ"

Teraz otwierając "Komputer" pokaże się nowa pozycja z bezpośrednim dostępem do udostępnionego zasobu:

W celu konfiguracji FTP wymagane jest utworzenie konta użytkowników.
Uruchomienie i konfiguracja serwera FTP:

Zaznaczamy czy serwer FTP ma być dostępny z zewnątrz.
Wybieramy port na którym pracuje serwer FTP. Domyślnie 21. Jeśli nie jest to wymagane to nie zmieniamy portu.
Dodajemy udostępniony folder do serwera FTP
Możemy udostępnić całą partycję lub pojedynczy folder.

Po dodaniu folderu powinien pojawić się na liście udostępnionych folderów:

Możemy udostępnić maksymalnie 5 Folderów.
Po wybraniu folderów należy zrestartować serwer FTP przez kliknięcie na "Stop" i po chwili na "Start" obok "Server Status:"
Dostęp do FTP:
Przyciskamy kombinację klawiszy "WIN + R" i wpisujemy polecenie:
ftp://192.168.1.1

Wpisujemy Login i Hasło do serwera FTP:

po kliknięciu OK otworzy się przeglądarka lub klient FTP:

Konfiguracja Media Serwer (DLNA):
Zakładka USB Settings - Media Server:

Server Name: To nazwa pod którą będzie widoczny serwer w urządzeniach korzystających z DLNA
Zaznaczając okienko "Automatyczne skanowanie co" "wybrana ilość godzin" - serwer będzie wyszukiwał zmiany na dysku/pendrive i automatycznie dodawał nowe pliki do udostępnionych folderów.
Kliknięcie Scan All rozpoczyna wyszukiwanie plików w udostępnionych folderach.

Dodanie folderów udostępnionych: