Udostępnianie pendrive/hdd USB przez serwer CIFS, FTP, NFS na Gargoyle PL


(Heinz) #1

Przedstawię wam konfigurację udostępniania plików z nośnika USB przez serwer Samba(CIFS), FTP i NFS.
Na początek podłączamy urządzenie do portu USB w routerze.
U mnie będzie to pendrive 8GB.
Aby przystąpić do konfiguracji udajemy się na stronę routera - domyślnie http://192.168.1.1
Wybieramy zakładkę System - Nośniki USB:

Jeśli chcemy aby serwer FTP był dostępny z zewnątrz (Internet) to zaznaczamy "okienko" "Zdalny dostęp do FTP z WAN".
Grupa robocza CIFS: WORKGROUP - nazwa grypy roboczej do jakiej będzie należeć serwer samby. (nie wymagane)
Na początek dodajemy użytkowników poprzez "Użytkownicy CIFS/FTP:"

Wypełniamy pola i klikamy "Dodaj użytkownika"
Nowy użytkownik powinien pojawić się na liście poniżej:

Jeśli chcemy dodać kolejnego użytkownika to wypełniamy pola wyżej i klikamy "Dodaj użytkownika".
Teraz wybierzemy partycję/dysk do udostępnienia w opcji "Dodawanie współdzielonego dysku / folderu:"

Dysk: /dev/sda1 - określa która partycja na dysku będzie udostępniona ( sda,sdb,sdc kolejność montowania dysków, liczba określa partycję)
Folder: / - określa ścieżkę udostępnionej partycji "/" określa główny katalog(root), jeśli mamy foldery na dysku możemy je określić dopisując /nazwaFolderu/ pamiętając o wielkich/małych literach. W Linuksie to ważne.
Nazwa udziału: share_1 - Dowolna nazwa jaka będzie widoczna przy udostępnionym udziale.
Ustawienia dotyczą: "Tej samej partycji na dowolnym dysku" - wtedy partycja będzie udostępniona bez względu w jakiej kolejności zostanie zamontowany dysk.
Typ udziału: CIFS FTP NFS - Zaznaczamy w jakich serwerach będzie widoczny udostępniony zasób. Jeśli nie mamy systemu "UNIXowego" to nie potrzebujemy NFS.
Dostęp anonimowy CIFS/FTP: brak - Wyłączone konta anonimowe, można włączyć i nadać prawa dla dostępu anonimowego do serwerów CIFS i/lub FTP
Dostęp użytkownika CIFS/FTP: - Wybieramy użytkownika, nadajemy mu prawa i klikamy "Dodaj"
Po kliknięciu użytkownik pokaże się w tabelce z określonymi uprawnieniami:

Dostęp NFS: - Uprawnienia dla klientów do plików na serwerze.
Polityka dostępu NFS: - Określenie dostępu dla wszystkich lub określonych adresów IP
Ścieżka FTP: ftp://192.168.1.1/share_1 - Adres jaki będzie miał udział udostępniony przez serwer FTP.
Ścieżka NFS: 192.168.1.1:/nfs/share_1 - Adres jaki będzie miał udział udostępniony przez serwer NFS.
Teraz klikamy "Dodaj współdzielony dysk" i niżej pokaże się tabelka z aktualnie współdzielonymi dyskami:

Klikamy "Zapisz zmiany" i po chwili serwery zostają uruchomione.


Udostępnianie plików przez serwer FTP
MR3420 v2 extroot i próba uruchomienia dysku USB w trybie NAS
Gargoyle 1.5.11.5
TP-Link TL-WDR4300 _ ratunek
Cisco EPC2012 (model kablowy) podpięty pod WDR4300 z Luci - jak skonfigurować?
TL-WR842ND V2 nieudana zmiana firmware-a
Brak Portu WAN i internetu
Konfiguracja TL-WDR3600
WR3420 v2 - nie można połączyć się ze stroną konfiguracyjną
(Heinz) #2

CIFS(Samba):
Naciskamy kombinację klawiszy "WIN + R":

i wpisujemy polecenie: file://192.168.1.1 i klikamy OK

Wyświetli się komunikat w którym podajemy login i hasło do serwera:

Po kliknięciu OK otworzy się okno z udostępnionym udziałem:

Lub w otwartym oknie Eksploratora Windows w pasku adresu podajemy [img]192.168.1.1\ i naciskamy [enter]:

Mapowanie zasobu jako dysk sieciowy:

Mając dostęp do otwartego zasobu można go mapować jako dysk sieciowy, który będzie widoczny w "Komputer" i będzie miał przypisaną literę.
W oknie z udostępnionym zasobem klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie zasobu i wybieramy "Mapuj dysk sieciowy..."

W następnym oknie wybieramy:
Literę dysku - zalecam używanie liter w kolejności odwrotnej (od Z do A)
Zaznacz "okienko" Podłącz ponownie przy logowaniu - Aby zasób był dostępny po uruchomieniu komputera lub przełączeniu użytkownika.
Kliknij "Zakończ"

Teraz otwierając "Komputer" pokaże się nowa pozycja z bezpośrednim dostępem do udostępnionego zasobu:

FTP:

Przez Chrome:
Wpisujemy w pasek adresu:ftp://192.168.1.1/
Podajemy login i hasło:

Zostaje wyświetlony udostępniony zasób:

Przez Filezilla:
W pasku szybkiego uruchomienia programu wpisujemy:
IP serwera, Login, Hasło, port (21) i klikamy "Szybkie łączenie:"

Widok udostępnionego zasobu:

Log z połączenia:

Status:  Łączenie z 192.168.1.1:21...
Status:  Połączenie nawiązanie, oczekiwanie na wiadomość powitalną...
Odpowiedź  220 ftp server ready
Polecenie:  USER Heinz
Odpowiedź  331 Please specify the password.
Polecenie:  PASS ***
Odpowiedź  230 Login successful.
Polecenie:  SYST
Odpowiedź  215 UNIX Type: L8
Polecenie:  FEAT
Odpowiedź  211-Features:
Odpowiedź  UTF8
Odpowiedź  EPRT
Odpowiedź  EPSV
Odpowiedź  MDTM
Odpowiedź  PASV
Odpowiedź  REST STREAM
Odpowiedź  SIZE
Odpowiedź  TVFS
Odpowiedź  UTF8
Odpowiedź  211 End
Polecenie:  OPTS UTF8 ON
Odpowiedź  200 Always in UTF8 mode.
Status:  Połączono
Status:  Uzyskiwanie listy katalogów...
Polecenie:  PWD
Odpowiedź  257 "/"
Polecenie:  TYPE I
Odpowiedź  200 Switching to Binary mode.
Polecenie:  PASV
Odpowiedź  227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,199,51).
Polecenie:  LIST
Odpowiedź  150 Here comes the directory listing.
Odpowiedź  226 Directory send OK.
Status:  Listowanie katalogów zakończone pomyślnie