Konfiguracja WISP na Gargoyle

Przedstawiam konfigurację trybu Klienta (odbiornika) działającego jako router zwanego popularnie WISP. Tryb ten umożliwia nam odebranie sieci bezprzewodowej i przekazanie połączenia (internetu) do sieci kablowej - LAN.
W moim poradniku użyję głównego routera TP-link W8970N oraz TP-Link MR3040N z wgranym alternatywnym oprogramowaniem Gargoyle. Sposób jest więc uniwersalny i można go zastosować w każdym routerze z Gargoyle

KROK 1
Podłączamy urządzenie do komputera (karta przewodowa) i logujemy się do panelu konfiguracyjnego przez przeglądarkę internetową http://192.168.1.1 Do konfiguracji routera nie potrzebujemy dostępu do internetu, wystarczy samo podłączenie do routera i poprawne uzyskanie adresacji z serwera DHCP tego routera. Wpisujemy wcześniej ustalone hasło i zabieramy się do konfiguracji routera:

KROK 2
Jeżeli widzimy panel konfiguracyjny naszego routera. Przechodzimy do zakładki Konfiguracja->Podstawowa - gdzie wybieramy tryb pracy routera. Interesuje nas DHCP bezprzewodowo co oznacza że urządzenie będzie pracowało jako odbiornik, dostanie adresację automatycznie po połączeniu się z głównym routerem.

KROK 3
Przechodzimy niżej do konfiguracji połączenia bezprzewodowego z głównym routerem tu wybieramy tryb pracy urządzenia jako Klient a następnie przyciskiem Skanuj wyszukujemy sieci w zasięgu naszego routera. Wybieramy nazwę sieci głównego routera i przechodzimy do konfiguracji zabezpieczeń jakie mamy ustawione na głównym routerze. Po wpisaniu hasła klikamy przycisk Zapisz zmiany.

Router zapisuje wprowadzoną konfigurację

KROK 4
Możemy sprawdzić w zakładce Status->Ogólne czy dostaliśmy adresację z głównego routera i czy możemy korzystać z internetu na naszym komputerze:

oraz niżej stan sieci bezprzewodowej