Konfiguracja QoS na routerze ADSL dla gier online

Jeżeli mamy poprawnie skonfigurowany dostęp do internetu na routerze TD-8816, TD-8817, TD-W8901G, TD-W8901N, TD-W8951ND, TD-W8961ND możemy przystąpić do ustawienia QoS i priorytetów dla gier online lub innych usług sieciowych (VoIP, IPTV, RTSP).

W naszym poradniku zakładamy że gry w które gramy pracują na portach TCP 7200-7300 i taki zakres konfigurujemy w QoS routera.
Krok 1 - Logowanie do panelu konfiguracyjnego routera

Wpisujemy login i hasło (domyślnie: admin/admin)

Krok 2 - Zakładka Advanced Setup->QoS
Tutaj QoS konfigurujemy zgodnie z instrukcją poniżej:

Jeśli QoS ma być stosowana na pojedynczym komputerze, należy ustawić adres źródłowy IP (Source IP Address), maskę podsieci lub adres źródłowy MAC (Source MAC) w regule.
Na sam koniec klikamy Add aby dodać regułę do konfiguracji routera. Sprawdzamy czy wprowadzone zmiany przyniosły pozytywny efekt.
Zakres portów dla usługi sieciowych:
VoIP - 5060 - 5061 UDP
RTSP - 554-554 TCP/UDP
Online Game - 7200 - 7300 TCP