Jak sklonować adres MAC w bezprzewodowym routerze TP-LINK

Niektórzy dostawcy usług internetowych rejestrują adresy MAC komputerów podłączonych po raz pierwszy do Internetu przez modem. Po podłączeniu do sieci routera umożliwiającego współdzielenie łącza internetowego, dostawcy ISP nie zaakceptują zmiany adresu MAC urządzenia. Należy więc użyć opcji klonowania adresu MAC. Uwaga: Podłącz do routera komputer posiadający dotychczas dostęp do sieci, czyli ten na którym otwierają ci się strony internetowe.

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin/admin).

Krok 3 Z menu po lewej stronie wybierz opcję Network->MAC Clone.

lub konfiguracja w starszych modelach routerów:

Krok 4 Wybierz opcję Clone MAN Address. Funkcja ta spowoduje przypisanie routerowi adresu MAC z twojego komputera.
Czynność można wykonać także ręcznie wpisując dowolny adres fizyczny (MAC) który jest zarejestrowany u naszego dostawcy (będący w jego bazie danych).
Krok 5
Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.