Interfejs GUI w Gargoyle


(Marcin) #1

Status

- Ogólny - podstawowe informacje o firmware zainstalowanym na routerze, czasu pracy routera, adresacji na interfejsach (WAN i LAN) oraz trybu pracy punktu dostępowego:

- Zużycie pasma - przedstawia analizę ruchu sieciowego, możliwość rozróżnienia dla każdego hosta w sieci

- Podział pasma - przedstawia sumę pobranych danych w danym przedziale czasowym (minuta, godzina, tydzień, miesiąc) przez hosty podłączone do sieci:

- Monitor sieci - pozwala na monitorowanie całego nie kodowanego ruchu w sieci oraz zapisywanie tych informacji dla administracji.

- Podział QoS - podział ruchu sieciowego na podstawie skonfigurowanego QoS w danej jednostce czasu.

- Połączenia - aktualna adresacja IP na hostach podłączonych do routera.

- Lista połączeń - lista połączeń jakie nawiązują z siecią internet hosty podłączone do routera.

C.D.N
Autor: Marcin Goluch


Monitorowanie w WR-740N
Konfiguracja QoS pod gry