Gargoyle + nośnik USB

Bardzo przydatną funkcjonalnością jaką oferuje nam router z portem USB i Gargoyle jest stworzenie dysku sieciowego. Możemy mieć dostęp przez FTP, CIFS(samba) i NFS.
Logujemy się na router i szukamy zakładki System->Nośnik USB

Pierwszą rzeczą jaką tworzymy to nazwa i hasło użytkownika aby mieć pewność bezpieczeństwa naszych zasobów.

Następnie przechodzimy do konfiguracji i udostępnienia naszych zasobów zgodnie z potrzebami. Czyli funkcja "Dodawanie współdzielonego dysku / folderu".
Możemy skonfigurować dostęp anonimowy jaki i potwierdzany loginem/hasłem. Tworzymy odpowiednią nazwę którą jest łatwo zapamiętać i przydzielamy prawa do zasobów (Nazwa udziału). W moim przypadku użyłem nazwy "SIECIOWY" i ustanowiłem dostęp przez FTP, CISF i NFS:
Dostęp anonimowy CIFS/FTP: brak - nie ma dostępu anonimowego do naszych zasobów
Dostęp użytkownika CIFS/FTP - określamy kto i w jakim stopniu może widzieć nasze zasoby sieciowe, w naszym przypadku wcześniej założony użytkownik.
Dodajemy prawa do naszych zasobów dla wcześniej skonfigurowanego użytkownika admin, klikając "Dodaj".

Następnie dodajemy nasze zasoby do konfiguracji klikając "Dodaj współdzielony dysk"

Aby wszystko zapisać w konfiguracji routera klikamy "Zapisz zmiany"

Po chwili mamy możliwość dostępu do naszych zasobów w naszym komputerze i komputerach podłączonych do sieci. Gargoyle daje też możliwość dostępu z zewnątrz przez port WAN i serwer FTP po adresie IP. Musimy zaznaczyć wtedy na samej górze "Zdalny dostęp do FTP z WAN"

Dodanie dysku sieciowego w postaci naszego pendrive-a USB polega na wejście w Mój komputer i kliknięcie "Mapuj dysk sieciowy" gdzie po pojawieniu się okna wyboru wpisujemy dane do naszego nośnika USB które wcześniej skonfigurowaliśmy:

Możemy korzystać z naszych zasobów także z zewnątrz przez FTP wpisując do przeglądarki lub innego klienta FTP adres IP WAN naszego routera i podając login i hasło dostępowe do zasobów.

Autor: Marcin Goluch