Zalecane ustawienia routerów Wi-Fi i punktów dostępowych dla iOS i OS X

Przedstawiamy zalecane ustawienia sieci bezprzewodowych dla urządzeń opartych na systemach operacyjnych Apple iOS i OS X. Ustawienia te pomogą zapewnić maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność podczas korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu z naszego routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

Przed przystąpieniem do konfigurowania ustawień swojego routera, wykonaj następujące czynności:

  • sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania (firmware-a) dla swojego routera czy punktu dostępowego;
  • zrobić kopię obecnych ustawień routera aby szybko wrócić do poprzedniej konfiguracji;
  • usunąć z konfiguracji podłączonych urządzeń istniejąca nazwę sieci (SSID) aby po zmianach konfiguracji routera połączyć się ponownie.

Użyj następujących ustawień dla maksymalnej wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń podłączonych bezprzewodowo:

Nazwa sieci (SSID) - konfigurujemy unikalną nazwę sieci dla naszego routera bezprzewodowego tak aby podłączone urządzenia rozpoznawały bezproblemowo swoją docelową sieć z którą muszą się połączyć.
Ukrywanie sieci - nie stosujemy tego dla urządzeń firmy Apple ponieważ ukryte sieci nie nadają identyfikatora SSID po którym to system iOS czy OS X rozpoznaje daną sieć bezprzewodową. Ukrywanie nazwy sieci nie zabezpiecza Wi-Fi, ponieważ identyfikator SSID jest nadal dostępny poprzez inne mechanizmy czy aplikacje sieciowe.

Filtrowanie adresów fizycznych MAC - nie wykorzystujemy tej funkcji zabezpieczeń dla systemów Apple.

Zabezpieczenia - rekomendowane przez Apple zabezpieczenie sieci bezprzewodowej to WPA2 Personal (AES)

WPA2 Personal (AES) jest obecnie najsilniejszą formą zabezpieczeń oferowanych przez produkty dostępowe Wi-Fi, i jest zalecany do wszystkich zastosowań. Włączając WPA2, należy wybrać silne hasło, takie którego nie może być odgadnięcia przez osoby trzecie.

Tryb radia 2,4GHz - konfigurujemy 802.11b/g/n przy szerokości kanału 20MHz
Tryb radia 5GHz - konfigurujemy 802.11a/n przy szerokości 20MHz lub 40MHz

DHCP - standardowo tylko jeden serwer DHCP w sieci na routerze głównym z NAT-em.