Porównanie zasięgu Archer C7, C9, D9 i WR1043ND

Krótkie porównanie zasięgu WiFi między routerami TP-Link Archer C7, Archer C9, Archer D9 oraz WR1043NDv2
Jako przyrząd pomiarowy został użyty laptop z kartą sieci bezprzewodowej TP-Link Archer T4U
Routery stoją na szafce obok telewizora.
We wszystkich sprzętach została użyta maksymalna moc nadajnika, ustawiony został kanał 6 dla 2,4GHz i 48 dla 5GHz.
Routery od lewej:
Archer D9, WR1043ND, Archer C9, Archer C7

Pomiar z odległości około 1,5m:

Pomiar z odległości około 5m za ścianą:

Pomiar z odległości około 14m za kilkoma ścianami i stropem: