Konfiguracja usługi Dynamiczny DNS w Gargoyle PL

Aby rozpocząć konfigurację usługi Dynamiczny DNS potrzebujemy mieć stworzoną nazwę dla naszego hosta. Jeśli nie mamy możemy założyć na darmowym serwisie noip.com Jak założyć darmową nazwę hosta?

Udajemy się na stronę konfiguracji routera - domyślnie http://192.168.1.1/
Zakładka konfiguracja i Dynamiczny DNS:

Operator usługi: Z listy wybieramy no-ip.com
Nazwa domeny: Wpisujemy naszą nazwę hosta:
Nazwa użytkownika: wpisujemy nazwę użytkownika
Hasło: wpisujemy hasło do konta
Okres sprawdzenia: Jest to okres co jaki czas usługa ma sprawdzać czy zmieniło się IP. Zalecane ustawienie od 10 do 20 minut
Okres wymuszonej aktualizacji: Co jaki czas usługa ma wymusić aktualizację IP. ( Niektóre konta przy braku aktywności są kasowane)
Jeśli pola zostały uzupełnione klikamy "Dodaj usługę DDNS"
Na liście "Usługi Dynamiczny DNS:"
Pokarze się wpis:

Klikamy "Zapisz zmiany"
Jeśli zobaczymy:

To znaczy że usługa zadziałała i nasze aktualne IP zostało przypisane do domeny.
Jeśli pojawi się komunikat:

Znaczy że gdzieś został popełniony błąd i należy go poprawić.