TL-WR743NDv1 - konfiguracja Wireless Client Router


(jimasek) #1

Router TL-WR743ND może służyć jako odbiornik podłączony do anteny zewnętrznej. Chciałem przedstawić jego konfiguracje jako Wireless Client Router - często nazywany także WISP. Podobną konfigurację można zastosować w większości urządzeń TP-Linka wyposażonych w tryb Wireless Client Router.

Krok 1
Oczywiście pierwsza sprawa to zalogowanie się do panelu konfiguracyjnego routera przez przeglądarkę internetową i odnalezienie zakładki Operation Mode i wybranie trybu pracy routera jako Wireless Client Router.

Krok 2
Aby urządzenia działały poprawnie muszą znajdować się w różnych podsieciach. Jeżeli nasz główny router (z którym chcemy się połączyć) posiada adres 192.168.1.1 my musimy zmienić adres na TL-WR743ND na inną podsieć np. 10.10.1.1 ponieważ usługa Wireless Client Router wprowadza NAT do sieci.

Krok 3
Zakładka WAN która w tej konfiguracji staje się radiem ustawiamy na Dynamic IP - przy założeniu włączonego serwera DHCP na głównym routerze bezprzewodowym z którym będziemy się łączyć.

Krok 4
Następnie konfigurujemy połączenie bezprzewodowe klikając w zakładkę Wireless i wyszukując sieci bezprzewodowe w zasięgu routera guzikiem Survey, oczywiście dane można wpisać ręcznie.

Wybieram nazwę sieci z którą chcemy się połączyć klikając Connect:

Krok 5
Po wyborze sieci z którą chcemy się połączyć konfigurujemy jej klucz zabezpieczający jeżeli takowy istnieje, wybierając rodzaj klucza (WEP, WPA/WPA2) i wpisując poprawnie do tabeli Password:

Po każdej zmianie konfiguracji klikamy oczywiście guzik SAVE aby router mógł zapisać zmiany w swojej konfiguracji.
Krok 6
Ostatnim krokiem jest sprawdzenie łącza, możemy to zrobić w zakładce Status naszego routera:


Nowa konfiguracja sieciowa w domu. Dobór urządzenia
TL-WR743ND v1 + Vectra
Dwa routery TL-WR743ND w jednej sieci do NC+ -- pomocy