Tftpd32 - instalacja i konfiguracja


(Heinz) #1

Pobranie i wypakowanie programu tftpd32.exe. Można go pobrać ze strony autora: Link
Po wypakowaniu uruchamiamy tftpd32.exe i program poprosi o dodanie wyjątku do firewalla:

Gdy ukaże się nam okno programu:

Klikamy na "Browse" i wybieramy folder w którym znajduje się nasz plik z firmware.


Archer C50 - Zmiana oprogramowania na OpenWrt