Serwer wydruku w OpenWrt


(Marcin) #1

Przed postawieniem printserwera musimy zainstalować odpowiednie modułu kernela. Używamy do tego oczywiście putty i protokołu SSH.
W przypadku podłączenia drukarki przez usb instalujemy:
opkg update opkg install kmod-usb-printer
oraz jeden z sterowników interfejsu kmod-usb-ohci lub kmod-usb-uhci. Jeżeli nie wiadomo, który sterownik jest niezbędny, należy zainstalować oba
opkg install kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci-iv
Jeżeli router wyposażony jest w USB standardu 2.0 należy dodatkowo zainstalować rozszerzony sterownik obsługujący ten standard.
opkg install kmod-usb2
Konfiguracja sprowadza się do instalacji demona p910nd, jego konfiguracji oraz konfiguracji klienta (linux, windows)
Instalacja i konfiguracja

opkg update
opkg install p910nd
uci set p910nd.@p910nd[0]=p910nd
uci set p910nd.@p910nd[0].port=0
uci set p910nd.@p910nd[0].bidirectional=1
uci set p910nd.@p910nd[0].enabled=1
uci commit p910nd
/etc/init.d/p910nd restart

Należy pamiętać, że w przypadku podania konfiguracji j/w, dla drukarki USB należy podać port 9100.
Czyli dla przykładu 192.168.1.1:9100 jako docelowy adres na którym pracuje drukarka w sieci.
Źródło: openwrt.pl

opkg update
opkg install opkg
opkg install kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-usb-printer p910nd
uci set p910nd.@p910nd[0].device=/dev/usb/lp0
uci set p910nd.@p910nd[0].port=0
uci set p910nd.@p910nd[0].enabled=1
uci set p910nd.@p910nd[0].bidirectional=0
uci commit p910nd
/etc/init.d/p910nd enable
/etc/init.d/p910nd start

Dla drukarki HP DJ920C