Router bezprz. 3G/4G 150Mbps T

WGRAŁEM OPENWRT i nie mogę się zalogować do rutera połączenie jest a na 192.168.1.1 nic się nie pokazuje program puty odczytuje

=== IMPORTANT ============================
Use 'passwd' to set your login password
this will disable telnet and enable SSH
------------------------------------------

BusyBox v1.19.4 (2014-10-25 09:42:10 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
----------------------------------------------------------------
| |
| OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1 (r42647) |
| Build time: 2014-10-25 10:59 CEST |
| |
| Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl |
| |
----------------------------------------------------------------
| Machine: TP-Link TL-MR3220 v2 |
| Uptime: 0d, 00:07:27 |
| Load: 0.00 0.05 0.05 |
| Flash: total: 640KB, free: 428KB, used: 33% |
| Memory: total: 28.5MB, free: 18.1MB, used: 36% |
| WAN: |
| LAN: 192.168.1.1 |
| WLAN: mode: ap, ssid: OpenWrt, channel: 11, conn: 0 |
----------------------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Konfiguracja IP systemu Windows
/bin/ash: Konfiguracja: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : as-8211e0962e5e
/bin/ash: Nazwa: not found
root@OpenWrt:/# Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
/bin/ash Sufiks DNS konkretnego połączenia : lan
: Sufiks: Opis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Netwo
onnection
not found Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-23-AE-64-1D-E6
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.106
root@OpenWrt:/# Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
/bin/ash: Typ: not found
root@OpenWrt:/# Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
/bin/ash: Routing: not found
root@OpenWrt:/# Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
/bin/ash: Serwer: not found
root@OpenWrt:/# Lista przeszukiwania sufiksów DNS : lan
/bin/ash: Lista: not found
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interfac
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
root@OpenWrt:/#
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Brama domyślna. . . . . . . . . . :
root@OpenWrt:/# Karta Ethernet Połączenie lokalne:
/bin/ash: Karta: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Sufiks DNS konkretnego połączenia : lan
/bin/ash: Sufiks: not found
root@OpenWrt:/# Opis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Netwo
/bin/ash: syntax error: unexpected "("
root@OpenWrt:/# onnection
/bin/ash: onnection: not found
root@OpenWrt:/# Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-23-AE-64-1D-E6
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
/bin/ash: DHCP: not found
root@OpenWrt:/# Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
/bin/ash: Autokonfiguracja: not found
root@OpenWrt:/# Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.106
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
/bin/ash: Maska: not found
root@OpenWrt:/# Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::223:aeff:fe64:1de6%7
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
/bin/ash: Brama: not found
root@OpenWrt:/# Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
/bin/ash: Serwer: not found
root@OpenWrt:/# Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
/bin/ash: Serwery: not found
root@OpenWrt:/# fec0:0:0:ffff::1%1


/bin/ash:

fec0:0:0:ffff::1%1: not found

root@OpenWrt:/# fec0:0:0:ffff::2%1
/bin/ash: fec0:0:0:ffff::2%1: not found
root@OpenWrt:/# fec0:0:0:ffff::3%1
/bin/ash: fec0:0:0:ffff::3%1: not found
root@OpenWrt:/# Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 2 listopada 2014 09:51:05
/bin/ash: Dzierżawa: not found
root@OpenWrt:/# Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 2 listopada 2014 21:51:05
/bin/ash: Dzierżawa: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
/bin/ash: Karta: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Sufiks DNS konkretnego połączenia :
/bin/ash: Sufiks: not found
root@OpenWrt:/# Opis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interfac


/bin/ash
: Opis:

not found

root@OpenWrt:/# Adres fizyczny. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
/bin/ash: DHCP: not found
root@OpenWrt:/# Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# Brama domyślna. . . . . . . . . . :
/bin/ash: Brama: not found
root@OpenWrt:/# NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
/bin/ash: NetBIOS: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Karta tunelowa Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
/bin/ash: Karta: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Sufiks DNS konkretnego połączenia : lan
/bin/ash: Sufiks: not found
root@OpenWrt:/# Opis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Inter
/bin/ash: Opis: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# Adres fizyczny. . . . . . . . . . : C0-A8-01-6A
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
/bin/ash: DHCP: not found
root@OpenWrt:/# Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.106%2
/bin/ash: Adres: not found
root@OpenWrt:/# Brama domyślna. . . . . . . . . . :
/bin/ash: Brama: not found
root@OpenWrt:/# Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
/bin/ash: Serwery: not found
root@OpenWrt:/# fec0:0:0:ffff::2%1
/bin/ash: fec0:0:0:ffff::2%1: not found
root@OpenWrt:/# fec0:0:0:ffff::3%1
/bin/ash: fec0:0:0:ffff::3%1: not found
root@OpenWrt:/# NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
/bin/ash: NetBIOS: not found
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# C:\Documents and Settings\as>
/bin/ash: syntax error: unexpected newline
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#

jak wrócić do orginału ?

Wgrałeś czyste OpenWRT więc nie ma konfiguracji przez przeglądarkę. Jeśli sobie nie radzisz w konfiguracji przez putty to zmień firmware na Gargoyle za pomocą tego poradnika:

niestety żadne hasło nie przyjmuje

w programie WinSCP wpisuje login root i hasło root wyskakuje dostęp zabroniony przy łączeniu

Połączyłeś się przez telnet? Założyłeś hasło? Możesz zalogować się przez ssh?

 === IMPORTANT ============================
 Use 'passwd' to set your login password
 this will disable telnet and enable SSH
 ------------------------------------------

BusyBox v1.19.4 (2014-10-25 09:42:10 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

    _______           ________    __
    |    |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
    |  -  || _ | -__|   || | | ||  _||  _|
    |_______||  __|_____|__|__||________||__| |____|
        |__| W I R E L E S S  F R E E D O M
 ----------------------------------------------------------------
 |                               |
 | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1 (r42647)         |
 | Build time: 2014-10-25 10:59 CEST              |
 |                               |
 | Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl         |
 |                               |
 ----------------------------------------------------------------
 | Machine: TP-Link TL-MR3220 v2                |
 | Uptime: 0d, 01:10:43                     |
 | Load: 0.00 0.01 0.05                     |
 | Flash: total: 640KB, free: 428KB, used: 33%         |
 | Memory: total: 28.5MB, free: 17.9MB, used: 37%        |
 | WAN:                             |
 | LAN: 192.168.1.1                       |
 | WLAN: mode: ap, ssid: OpenWrt, channel: 11, conn: 0     |
 ----------------------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#

tak wygląda przez telnet

Więc musisz założyć hasło tak jak w poradniku i połączyć się przez ssh.
Komenda passwd i wpisujesz hasło.

Dodam że nie widać wprowadzanych znaków podczas wpisywania hasła.

po zalogowaniu znowu wyskakuje okno logowania od nowa trzeba wpisywać i nie wyskakują katalogi jak to jest w poradniku

Wybierasz protokół SCP?

tak otwiera katalogi skopiowałem do katalogu TMP plik : gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-mr3220-v2-squashfs-sysupgrade_2 ale gdy klikne wykonaj wyskakuje error i wznawia sesję

Zmień nazwę pliku tak jak w poradniku na firmware.sysupgrade.bin i taki wrzuć do tmp-a
Potem poleceniem w konsoli będąc w tmp:
/tmp$ sysupgrade -n <nazwapliku.bin>

ok.dzięki wróciłem do oryginału Firmware bez bootloadera dla routerów TP-Link wszystko działa po staremu.

znowu zrywa połączenie przy pobieraniu chyba kiepski ruter. Co sądzicie o tym

obecnie mam fabryczne 140620czyli przed ostatnie ale próbowałem wszystkie a także Gorgole i wszędzie to samo,dziwne jak mam mode bezpośrednio do komputera prędkości są mniejsze ale nie zrywa połączenia choć kiedyś miałem modem orange i tak co dwa dni zrywało może to wada każdego mobilnego internetu.

Jaki masz modem USB bo chyba nie pisałeś w temacie albo jak nie widzę?

TL-MR3220

To może inaczej zapytam, co to za dostawca internetu jak podłączony do TP-linka? Skąd jesteś pewny że to wina routera?

Modem kupiony na allegro jest to Huawei E3272 LTE z napisem PLAY bez hilink w sumie działa ładnie w routerze prędkość 30-40 mega o każdej porze jedyny mankament co dwa lub trzy dni traci internem ale pomaga wyłączenie z prądu i włączenie to gdzieś minutę się łączy i znów działa oczywiście przy pobieraniu dzieje się to częściej a pobiera 5-6 Mega.Ogólnie jestem zadowolony z tego internetu na kartę w PLAY za 30 zł cały miesiąc hula bez limitu danych no właśnie w regulaminie po przekroczeniu 100 giga danych prędkość miała spaść do 2-mega a ja już w tym miesiącu mam 170 giga danych a prędkość dalej taka jak na początku miesiąca czyli jak na razie play jest najlepszy i najtańszy .,żeby jeszcze się nie gubił czasem ten internet czyli był stabilny cały miesiąc było by super i nie wiem czy to wina routera czy modemu.

Modem podłączony przez hub aktywny do USB? Jak daleko masz do BTS-a (poziom sygnału jest ważny).