Przypisanie statycznego adresu IP dla urządzeń - Gargoyle PL


(Heinz) #1

Udajemy się na stronę konfiguracji routera - domyślnie http://192.168.1.1/
Zakładka Konfiguracja i DHCP.

Statyczny adres IP:
Nazwa (opcja): Wpisujemy własną nazwę urządzenia.
MAC: Adres MAC karty sieciowej urządzenia.
IP: Adres IP jaki chcemy przypisać do urządzenia.

Możemy również skorzystać z listy aktualnie podłączonych urządzeń które pobrały adres IP z serwera DHCP i klikamy "Dodaj"

Po dodaniu urządzenia pojawia się ono na liście "Przypisanie statycznych adresów IP:"
Klikamy "Zapisz zmiany"


Przekierowanie portów na Gargoyle PL