Przykładowy schemat sieci z wykorzystaniem transmiterów PLC