Przycisk reset dla Gargoyle

Działanie przycisków:

  • "WPS/QSS" przytrzymany do 2s powoduje włączenie/wyłączenie interfejsów radiowych, o ile zostały wcześniej skonfigurowane w GUI. Dla WNDR3700(v2)/WNDR3800 rolę tą przejmuje osobny przycisk Wi-Fi.
  • "reset" przytrzymany od 3s do 10s powoduje restart urządzenia.
  • "reset" przytrzymany od 11s do 90s powoduje przywrócenie ustawień domyślnych (firstboot) i restart urządzenia.
    Dla TL-MR3020/TL-WDR3600/TL-WDR4300/TL-WDR4310/ rolę przycisku "reset" przejmuje przycisk "WPS". Jeżeli urządzenie nie ma danego przycisku to funkcja nie jest obsługiwana lub jest pod innym przyciskiem. Obsługa w/w akcji przycisków jest programowa, więc będą one działać, o ile na routerze działa system i jest jego właściwa konfiguracja.