Pomiary sygnału i zakłóceń w sieciach bezprzewodowych

inSSIDer - pomiar mocy sygnału i okolicznych zakłóceń

Windows OS:

Strona producenta: http://files.metageek.net/downloads/inSSIDer4-installer.msi

Program nie jest obecnie udostępniany w wersji testowej. Aby uruchomić narzędzie po instalacji należy podać zakupiony wcześniej klucz licencyjny.

Android OS:
WiFi Analyzer

Linux OS:
LinSSID