Ping watchdog w gargoyle


(Marcin) #1

W repozytorium gargoyle jest dostępny od niedawna nowy plugin, po tytułem plugin-gargoyle-ping-watchdog

Skrypt jest prostym rozwiązaniem umożliwiającym śledzenie stabilności łącza (dostępu do internetu) i automatycznej reakcji w razie problemów z komunikacją.

Skrypt umożliwia skonfigurowanie adresu źródłowego, okresu testowaniam ilości ping-ów i reakcji na problemy w sieci (restart portu WAN lub ponowne uruchomienie urządzenia.
Sam skrypt możemy instalować na dwa sposoby:
Menadżer dodatków:

Konsola PUTTY:
Aktualizujemy repozytorium:

opkg update

Instalujemy pakiet z aktualnego repozytorium:

opkg install plugin-gargoyle-ping-watchdog

Teraz już możemy korzystać z plug-inu przez interfejs GUI (graficzny)

Autorem skryptu jest Cezary Jackiewicz