Konfiguracja usługi Dynamic DNS w menu TP-Link

Aby rozpocząć konfigurację usługi Dynamic DNS potrzebujemy mieć stworzoną nazwę dla naszego hosta.

Jeśli nie mamy możemy założyć na darmowym serwisie noip.com:

Udajemy się na stronę konfiguracji routera.
Zakładka Dynamic DNS:
Service Provider: Z listy wybieramy www.no-ip.com
Domain Name: Wpisujemy naszą nazwę hosta
User name: wpisujemy nazwę użytkownika
Password: wpisujemy hasło do konta
Zaznaczamy okienka Enable DDNS
Klikamy Login i Save