Konfiguracja usługi Dynamic DNS w menu TP-Link


(Heinz) #1

Aby rozpocząć konfigurację usługi Dynamic DNS potrzebujemy mieć stworzoną nazwę dla naszego hosta.

Jeśli nie mamy możemy założyć na darmowym serwisie noip.com:

Udajemy się na stronę konfiguracji routera.
Zakładka Dynamic DNS:
Service Provider: Z listy wybieramy www.no-ip.com
Domain Name: Wpisujemy naszą nazwę hosta
User name: wpisujemy nazwę użytkownika
Password: wpisujemy hasło do konta
Zaznaczamy okienka Enable DDNS
Klikamy Login i Save


TD-W8970 konfiguracja DDNS -dostęp do dysku z internetu
TD-W8970 - przeglądanie plików przez internet
FTP na TD-W8968
TPLink w8970 z usb ftp + netiaspot