Konfiguracja trybu WDS Bridging dla routerów Archer C8, C9, C5v2

Uwaga: Tryb WDS nie może być używany równolegle dla pasma 2,4GHz i 5GHz
Konfiguracja trybu WDS Bridging dla routerów Archer WDS Bridging

KROK 1:
Logujemy się przez przeglądarkę do panelu konfiguracyjnego routera, domyślne adres to http://192.168.0.1

KROK 2:
Przechodzimy do zakładki Advanced-Wireless 2.4GHz -> Wireless Settings i sprawdzamy czy mamy zaznaczoną funkcję Enable WDS Bridging.
Tak samo konfigurujemy tryb WDS na routerze dla pasma 5GHz

KROK 3:
Klikamy guzik Survey - badanie w celu wyszukania dostępnych sieci bezprzewodowych będących w zasięgu routera.

KROK 4:
Klikamy przycisk "Connect" przy nazwie sieci z która chcemy się połączyć

KROK 5:
W polu Password wpisujemy hasło zabezpieczające sieć na głównym routerze i klikamy Save aby router zapamiętał naszą konfigurację

Klikamy OK i nie robimy reboot-a bo konfiguracja nie jest jeszcze zakończona

KROK 6:
Przechodzimy do zakładki Network -> LAN gdzie zmieniamy adres IP routera na taki z podsieci głównego routera z którym chcemy się połączyć

Przykład:
Główny router WDR4300 adres IP - 192.168.1.1
Klient WDS Archer C8 adres IP - 192.168.1.210
KROK 7:
Przechodzimy do zakładki DHCP-> DHCP Settings gdzie wyłączamy serwer DHCP (disable) po czym klikamy Save i robimy reboot routera.

KROK 8:
Sprawdzamy zakładkę Status naszego routera a tam WDS Status: powinno wyświetlać Run co oznacza poprawne połączenie z głównym routerem: