Konfiguracja PPPoE na routerze TP-linka

Krok 1:

  • Musimy posiadać dane autoryzacyjne od dostawcy (login i hasło);
  • Podłączamy do komputera router na którym chcemy skonfigurować dostęp do internetu, a kabel od dostawcy łączymy do poru WAN routera;
  • Należy upewnić się, czy zostały odinstalowane (lub wyłączone) inne programy do obsługi połączeń PPPoE (np. połączenie szerokopasmowe, WinPoet, Broadjump lub Enternet 300). Ich działanie blokuje dostęp do sieci internetowej. Niektórzy dostawcy usług internetowych dostarczają tego typu oprogramowanie PPPoE aby ułatwić korzystanie z ich sieci.

Krok 2:
Sposób połączenia urządzeń w sieci:

Krok 3:
Konfiguracja routera TP-link,
W pasku adresów przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Opera itp.) wpisujemy adres routera 192.168.0.1 (ewentualnie 192.168.1.1) lub tplinklogin.net i naciskamy enter.

Powinno pojawić się okno logowania:

Domyślna konfiguracja to admin/admin
Przechodzimy do zakładki Network -> WAN gdzie w polu WAN Connection Type wybieramy PPPoE

W pole User Name: wpisujemy nazwę konta, które zostało przydzielone przy instalacji lub podane przez dostawcę na umowie. Natomiast w pola Password: oraz Confirm Password: hasło do konta mailowego lub wygenerowane hasło dostępowe. Następnie należy zaznaczyć opcję Connect Automatically oraz nacisnąć przycisk Connect aż do czasu pojawienia się niebieskiego napisu Connected.
Na koniec naciskamy przycisk SAVE znajdujący się na dole strony w celu zapisania zmian.