Instalacja OpenWrt bez interfejsu graficznego

Instalacja OpenWrt bez interfejsu graficznego:

 1. Sprawdzamy jaki posiadamy model routera oraz wersję sprzętową. Najłatwiej jest to odczytać z naklejki znajdującej się na spodzie routera.
  W moim przypadku to Archer C7 v2.0. (Jeśli masz model routera np v8.2 lub v8.8 to jest to wersja cały czas wersja 8)

 1. Pobieramy oprogramowanie OpenWrt dla naszego routera. Oprogramowanie bez interfejsu graficznego dostępne jest w wersji stabilnej. Pobrać je można ze strony eko.one.pl, lub wersję rozwojową "trunk" którą można pobrać ze strony openwrt.org
  Tutaj musimy wyszukać oprogramowania zgodnego z modelem naszego routera oraz jego wersją sprzętową.
  Dodatkowo w przypadku instalacji oprogramowania przez oficjalne oprogramowanie musimy użyć pliku który ma "Factory" w nazwie.
  W przypadku aktualizacji istniejącego już OpenWrt używamy pliku który ma "sysupgrade" w nazwie.
  eko.one.pl:

openwrt.org

 1. Wchodzimy na stronę konfiguracyjną routera. W zależności od modelu domyślne IP to 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.254.
  Logujemy się na stronie wpisując login i hasło. Domyślnie login i hasło to admin

 1. Wybieramy z menu System Tools - Firmware Upgrade

 1. Kliknij teraz na "Wybierz plik:", wskaż plik pobrany w 2. punkcie i kliknij "Upgrade"

 1. Kliknij "OK" aby rozpocząć wgranie firmware. Na czas wgrywania dioda System będzie świeciła ciągle.

 1. Czekaj cierpliwie. W zależności od wielkości firmware trwa to nie dłużej niż 2 minuty.


[b]Powrót z OpenWRT do oficjalnego firmware: [/b] 1. Sprawdzamy jaki posiadamy model routera oraz wersję sprzętową. Najłatwiej jest to odczytać z naklejki znajdującej się na spodzie routera. W moim przypadku to Archer C7 v2.0. (Jeśli masz model routera np v8.2 lub v8.8 to jest to wersja cały czas wersja 8)

 1. Pobieramy oficjalne oprogramowanie dla naszego routera. Oprogramowanie te musi być zmodyfikowane, a dokładniej to musi mieć wycięty bootloader. Takie przerobione oprogramowanie dostępne jest na naszym forum:


Polecam zmianę nazwy na krótszą aby uniknąć problemów z kopiowaniem.
3. Łączymy się z routerem przez program WinSCP. [Poradnik]WinSCP przydatne narzędzie w konfiguracji OpenWRT
4. Kopiujemy pobrane firmware do katalogu /tmp/

 1. Teraz uruchamiamy Terminal kombinacją klawiszy CTRL+T i wpisujemy polecenie aktualizacji:
  sysupgrade -n <nazwapliku.bin>

Jeśli chcemy tylko zaktualizować Firmware i zostawić aktualną konfigurację NIE używamy parametru -n
Niezalecane w przypadku zmiany OpenWrt na Gargoyle i odwrotnie
6. Czekamy cierpliwie około 2 minut i obserwujemy router kiedy się zrestartuje a dioda System zacznie mrugać.