Instalacja LuCI na OpenWrt

Po instalacji gołego OpenWRT mamy możliwość konfiguracji routera tylko przez telnet.
Nie jest to łatwe dla początkującego użytkownika dlatego warto zainstalować tryb graficzny LuCI.
W najlepszym przypadku wystarczy połączyć się przez telnet do routera i wprowadzić kilka poleceń, w najgorszym - braknie nam miejsca w pamięci flash routera i interfejs graficzny po prostu się nie zainstaluje.
(Na to można zaradzić instalując GargoylePL, który ma domyślnie zainstalowany interfejs graficzny.)
Rozpoczynamy więc instalację Luci
Podłączamy router do komputera kablem do portu LAN:

Uruchamiamy Telnet poleceniem w CMD:

telnet 192.168.1.1

Wpisujemy polecenia:

opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd start
/etc/init.d/uhttpd enable

Jeśli instalacja się powiedzie to otrzymamy:

root@OpenWrt:/# opkg install luci
Installing luci (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing uhttpd (2012-10-30-e57bf6d8bfa465a50eea2c30269acdfe751a46fd) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/uhttpd_2012-10-30-e57bf6d8bfa465a50eea2c30269acdfe751a46fd_ar71xx.ipk.
Installing luci-mod-admin-full (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-mod-admin-full_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-mod-admin-core (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-mod-admin-core_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-lib-web (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-lib-web_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-lib-core (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-lib-core_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing lua (5.1.4-8) to root...
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/lua_5.1.4-8_ar71xx.ipk.
Installing liblua (5.1.4-8) to root...
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/liblua_5.1.4-8_ar71xx.ipk.
Installing libuci-lua (2013-06-11.1-1) to root...
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/libuci-lua_2013-06-11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing libubus-lua (2013-05-30-f72dca720bb50d45b1b01bab5b01cb80c78c5230) to root...
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/libubus-lua_2013-05-30-f72dca720bb50d45b1b01bab5b01cb80c78c5230_ar71xx.ipk.
Installing luci-lib-sys (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-lib-sys_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-lib-nixio (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-lib-nixio_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-sgi-cgi (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-sgi-cgi_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-proto-core (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-proto-core_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-i18n-english (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-i18n-english_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-lib-ipkg (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-lib-ipkg_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-theme-openwrt (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-theme-openwrt_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-theme-base (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-theme-base_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-app-firewall (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-app-firewall_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing luci-proto-ppp (0.11.1-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/luci-proto-ppp_0.11.1-1_ar71xx.ipk.
Installing libiwinfo-lua (44) to root...
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/libiwinfo-lua_44_ar71xx.ipk.
Installing libiwinfo (44) to root...
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/libiwinfo_44_ar71xx.ipk.
Configuring luci-lib-sys.
Configuring liblua.
Configuring libuci-lua.
Configuring lua.
Configuring libubus-lua.
Configuring luci-lib-core.
Configuring luci-lib-nixio.
Configuring luci-sgi-cgi.
Configuring luci-lib-web.
Configuring luci-proto-core.
Configuring luci-i18n-english.
Configuring luci-mod-admin-core.
Configuring libiwinfo.
Configuring libiwinfo-lua.
Configuring luci-theme-base.
Configuring luci-theme-openwrt.
Configuring luci-app-firewall.
Configuring luci-lib-ipkg.
Configuring luci-proto-ppp.
Configuring luci-mod-admin-full.
Configuring uhttpd.
Configuring luci.
root@OpenWrt:/# /etc/init.d/uhttpd enable
root@OpenWrt:/# /etc/init.d/uhttpd start
root@OpenWrt:/#

Jeśli jednak otrzymamy:

root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'eko.one.pl'
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.
root@OpenWrt:/# opkg install luci
Unknown package 'luci'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
root@OpenWrt:/#

Oznacza to, że nie mamy dostępu do internetu przez router. Jeśli inny router w sieci ma adres IP 192.168.1.x to musimy zmienić adres IP naszego routera na inny. np: 192.168.5.1
Można to zrobić za pomocą terminala wpisując komendę:

uci set network.lan.ipaddr=192.168.5.1
uci commit network

Od tego momentu konfiguracja routera będzie pod adresem 192.168.5.1.
Jeśli otrzymamy:

Configuring luci-lib-sys.
Configuring liblua.
Configuring libuci-lua.
Configuring lua.
Configuring libubus-lua.
Configuring luci-lib-core.
Configuring luci-lib-web.
Configuring luci-mod-admin-core.
ln: /etc/rc.d/S05luci_fixtime: No space left on device
ln: /etc/rc.d/K95luci_fixtime: No space left on device
ln: /etc/rc.d/S59luci_dhcp_migrate: No space left on device
Configuring luci-mod-admin-full.
Configuring uhttpd.
Collected errors:
 * wfopen: /usr/lib/lua/nixio/fs.lua: No space left on device.
 * wfopen: /usr/lib/lua/nixio.so: No space left on device.
 * wfopen: /usr/lib/lua/bit.lua: No space left on device.
 * extract_archive: Cannot make dir /etc/nixio/: No space left on device.
 * wfopen: /lib/upgrade/luci-add-conffiles.sh: No space left on device.
 * pkg_write_filelist: Failed to open //usr/lib/opkg/info/luci-lib-nixio.list: No space left on device.
 * opkg_install_pkg: Failed to extract data files for luci-lib-nixio. Package debris may remain!
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_conf_write_status_files: Can't open status file //usr/lib/opkg/status: No space left on device.

No space left on device.
Oznacza to że nie mamy wystarczającej ilości wolnej pamięci Flash.
Można temu zaradzić na routerach z portem USB tworząc EXTROOT'a na pendrive lub zainstalować GargoylePL.

Można też zainstalować Luci "Offline" (bez dostępu do internetu przez router)
W tym celu należy pobrać pakiety z repozytorium OpenWrt które jest pod adresem:
http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/
Potrzebne pakiety to:

liblua
libubus-lua
libuci-lua
lua
luci-i18n-english
luci-mod-admin-core
luci-mod-admin-full
luci-lib-core
luci-lib-ipkg
luci-lib-nixio
luci-lib-sys
luci-lib-web
luci-proto-core
luci-sgi-cgi
luci-theme-base
luci-theme-openwrt
uhttpd

Dodatkowo będą potrzebne pakiety do obsługi WiFi:

libiw
libiwinfo
libiwinfo-lua

Następnie logujemy się na router za pomocą programu WinSCP. Instalacja i obsługa programu została opisana tutaj:

Po zalogowaniu przechodzimy do katalogu /tmp/ i tworzymy w nim folder (można użyć klawisza F7) o nazwie 'lucitemp':

Kopiujemy teraz wszystkie pakiety do tego folderu.

Uruchamiamy terminal w programie WinSCP za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+T i wpisujemy polecenie:

opkg install /tmp/lucitemp/*.ipk

i klikamy wykonaj.
po ukończeniu instalacji włączamy automatyczne włączenie GUI po starcie systemu poleceniem:

/etc/init.d/uhttpd enable

i uruchamiamy GUI poleceniem:

/etc/init.d/uhttpd start

GUI jest dostępne pod adresem http://192.168.1.1.