Firewall na routerze TP-link TD-W8970


(Marcin) #1

Przedstawiam możliwość wykorzystania funkcji Firewall na routerze TD-W8970 w celu ograniczenia dostępu do internetu w określonych godzinach. Najlepiej wykorzystać do tego mac adres danego komputera który można znaleźć w zakładce DHCP Server->DHCP Clients List:

KROK 1
Logujemy się przez przeglądarkę internetową do panelu konfiguracyjnego routera wykorzystując domyślny adres routera http://192.168.1.1. Oczywiście parametry mogą być inne w zależności od wcześniejszych zmian w konfiguracji routera. Przechodzimy do zakładki Firewall:

W tej zakładce zaznaczamy Enable Firewall i klikamy Save:

KROK 2
Przechodzimy teraz do konfiguracji poszczególnych parametrów działania funkcji Firewall. Wybieramy zakładkę LAN Host aby określić który komputer ma być poddanych restrykcjom dostępowym i klikamy Add New:

Tutaj wybieramy odpowiednią konfigurację:

Po zakończeniu klikamy Save.
KROK 3
Przechodzimy do zakładki Schedule aby okreslić ramy czasowe działania danego ograniczenia. W naszym przypadku będą to godziny 13-19 każdego dnia tygodnia. Klikamy Add New:

Po skonfigurowaniu interesującego nas przedziału klikamy Save:

KROK 4
Wracamy do zakładki Firewall aby zapisać wszystkie wątki w konfiguracji routera klikając Add New i wybieramy wcześniej skonfigurowane reguły:

Action - określa nam działanie dla firewall-a:
Allow - dozwolony
Deny - niedozwolony

Klikamy Save aby zapisać konfigurację.
Możemy sprawdzić konfigurację naszego firewall-a.


Czy dla bezpieczeństwa konfigurować firewall w TD-W8970?
ROUTER TD- W8970 Blokowanie określonych stron
Problem z konfiguracją kontroli dostępu do internetu - firewall
TD-W8970 parent control@sheduler
TD-W8970 problem z konfiguracją z netia spot