Archer C50 v1

Kopia całej kości Flash oraz kopie każdej partycji mtd:
Archer C50v1.zip (12,6 MB)