Adres IP - publiczny czy prywatny


(Marcin) #1

Jeżeli nasz adres IP komputera zawiera się w tych przedziałach to dysponujemy adresem prywatnym:
Adresy prywatne z klasy A
Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255 (domyślna maska podsieci 255.0.0.0)
Adresy prywatne z klasy B
Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 (domyślna maska podsieci 255.255.0.0)
Adresy prywatne klasy C
Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 (domyślna maska podsieci 255.255.255.0)

Adresy publiczne z klasy A
Od 0.0.0.0 do 127.255.255.255 (domyślna maska 255.0.0.0)

Adresy publiczne z klasy B
Od 128.0.0.0 do 191.255.255.255 (domyślna maska 255.255.0.0)

Adresy publiczne z klasy C
Od 192.0.0.0 do 223.255.255.255 (domyślna maska 255.255.255.0)


Dostęp z zewnątrz dla usług 3G i LTE