WR842ND (ver.2) + HUAWEI E5377T (T-mobile)


(luzik) #1

Witam.
Chciałbym zmontować taki zestaw. Czy jest możliwe puszczenie sygnału HUAWEI podpiętego kablem USB tak aby szedł poprzez router TP-LINK?


(szopen) #2

na oprogramowaniu fabrycznym tego nie zrobisz na 100%


ale "takie rzeczy" są możliwe przy użyciu oprogramowania alternatywnego (openwrt/gargoyle), takie zmiany robisz jednak na własne ryzyko, więc zastanów się czy chcesz się czegoś nauczyć, bo to nie musi być droga typu "plug and play"
nie wiem jak wygląda obsługa Huawei E5377T w przypadku gargoyle 1.6.2.2 (jeśli jej brak, to zapewne da się to ogarnąć przy pomocy openwrt+luci w nowocześniejszej wersji)


(luzik) #3

Ok. Mam wgraną najnowszą wersję OpenWrt z interfejsem Luci.
Ponieważ jesem laikiem jeśli chodzi o takie połączenia to może jakieś wskazówki, żebym sygnał z E5377T puścić przes TP-Linka...


(CHACA) #4

Pokaż co masz w logach.


(luzik) #5
Fri May 6 14:51:55 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2163): Using interface wlan0 with hwaddr 10:fe:ed:72:4f:4c and ssid "OpenWrt"
Fri May 6 14:51:55 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2163): wlan0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
Fri May 6 14:51:55 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2163): wlan0: AP-ENABLED 
Fri May 6 14:51:55 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Fri May 6 14:51:55 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity 
Fri May 6 14:51:55 2016 kern.info kernel: [ 184.020000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Fri May 6 14:51:57 2016 kern.info kernel: [ 185.990000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 14:52:05 2016 kern.info kernel: [ 194.170000] device wlan0 left promiscuous mode
Fri May 6 14:52:05 2016 kern.info kernel: [ 194.170000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2266): Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Fri May 6 14:52:05 2016 kern.info kernel: [ 194.740000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Fri May 6 14:52:05 2016 kern.info kernel: [ 194.760000] device wlan0 entered promiscuous mode
Fri May 6 14:52:05 2016 kern.info kernel: [ 194.760000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 14:52:05 2016 kern.info kernel: [ 194.770000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2266): wlan0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2266): Using interface wlan0 with hwaddr 10:fe:ed:72:4f:4c and ssid "OpenWrt"
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2266): wlan0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2266): wlan0: AP-ENABLED 
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Fri May 6 14:52:05 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity 
Fri May 6 14:52:06 2016 kern.info kernel: [ 194.820000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Fri May 6 14:52:06 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Fri May 6 14:52:07 2016 kern.info kernel: [ 196.770000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 14:53:23 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 14:53:23 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 14:53:23 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 14:53:23 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 14:53:24 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPDISCOVER(br-lan) 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 14:53:26 2016 daemon.warn dnsmasq[1991]: Ignoring query from non-local network
Fri May 6 14:54:31 2016 auth.info passwd: Password for root changed by root
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 14:59:06 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 14:59:07 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 14:59:07 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 14:59:07 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 14:59:07 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 14:59:07 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:00:48 2016 kern.info kernel: [ 717.170000] device wlan0 left promiscuous mode
Fri May 6 15:00:48 2016 kern.info kernel: [ 717.170000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Fri May 6 15:00:48 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Fri May 6 15:00:48 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Fri May 6 15:00:51 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2931): Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Fri May 6 15:00:51 2016 kern.info kernel: [ 720.080000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Fri May 6 15:00:51 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2931): wlan0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Fri May 6 15:00:51 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2931): Using interface wlan0 with hwaddr 10:fe:ed:72:4f:4c and ssid "OpenWrt"
Fri May 6 15:00:51 2016 kern.info kernel: [ 720.110000] device wlan0 entered promiscuous mode
Fri May 6 15:00:52 2016 kern.info kernel: [ 721.710000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 15:00:52 2016 kern.info kernel: [ 721.720000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 15:00:52 2016 kern.info kernel: [ 721.720000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Fri May 6 15:00:52 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2931): wlan0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
Fri May 6 15:00:52 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2931): wlan0: AP-ENABLED 
Fri May 6 15:00:52 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Fri May 6 15:00:52 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity 
Fri May 6 15:00:53 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Fri May 6 15:00:54 2016 kern.info kernel: [ 723.720000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:01:12 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:01:13 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:01:13 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:01:13 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 15:01:13 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:01:13 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:05:33 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:05:34 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:05:34 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:05:34 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 15:05:34 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:05:34 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:10:31 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:10:32 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:10:32 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:10:32 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 15:10:32 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:10:32 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:10:52 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: group key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:20:52 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: group key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:32:07 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:32:08 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:32:08 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:32:08 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 15:32:08 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:32:08 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sat May 7 08:48:58 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Sat May 7 08:48:58 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sat May 7 08:48:58 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Sat May 7 08:48:58 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Sat May 7 08:48:58 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Sat May 7 08:48:59 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPDISCOVER(br-lan) 60:36:dd:40:d7:f1 
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Sat May 7 08:49:01 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Sat May 7 08:50:53 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: group key handshake completed (RSN)
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sat May 7 09:19:15 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Sat May 7 09:19:16 2016 daemon.warn odhcpd[1467]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Sat May 7 09:19:16 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sat May 7 09:19:16 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Sat May 7 09:19:16 2016 daemon.info dnsmasq[1991]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Sat May 7 09:19:16 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1991]: read /etc/ethers - 0 addresses

(CHACA) #6

Modem masz podpięty do portu usb.


(luzik) #7

Nie inaczej. Ale z Twojego tonu wypowiedzi wnioskuję , że nie powinienem... Czy tak?


(szopen) #8
 1. nie wiem w jaki sposób stwierdziłeś jakiś ton wypowiedzi kolegi CHACA, ale myślę, że pyta bo w dostarczonym logu nie ma śladu po modemie
  czy możesz przygotować loga świeżo po starcie routera (z podłączonym modemem a właściwie to routerem, bo E5377T to modemo-router)?
  przy okazji jeszcze jedno pytanie jaki masz adres webuiUI E5377T?

(CHACA) #9

Poprosimy o ten log z modemem.


(luzik) #10
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.570000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.580000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.590000] TCP: reno registered
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.590000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.600000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.600000] NET: Registered protocol family 1
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  0.610000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.610000] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.640000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.640000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.660000] msgmni has been set to 55
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.660000] io scheduler noop registered
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.660000] io scheduler deadline registered (default)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.670000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.680000] console [ttyS0] disabled
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.700000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 1562500) is a 16550A
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.710000] console [ttyS0] enabled
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.720000] bootconsole [early0] disabled
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.warn kernel: [  0.740000] m25p80 spi0.0: found s25fl064k, expected m25p80
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.740000] m25p80 spi0.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.750000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.750000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.760000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.760000] 0x000000020000-0x000000141b60 : "kernel"
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.770000] 0x000000141b60-0x0000007f0000 : "rootfs"
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.780000] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.780000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.790000] 0x000000660000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.800000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  0.800000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  0.830000] libphy: ag71xx_mdio: probed
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  1.420000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  1.430000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.020000] ag71xx-mdio.1: Found an AR934X built-in switch
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.060000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.070000] TCP: cubic registered
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.070000] NET: Registered protocol family 17
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.080000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  2.090000] Bridge firewalling registered
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.090000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.err kernel: [  2.100000] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.110000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  2.120000] Freeing unused kernel memory: 232K (80396000 - 803d0000)
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  3.400000] init: Console is alive
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  3.400000] init: - watchdog -
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.520000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.530000] usbcore: registered new interface driver hub
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.530000] usbcore: registered new device driver usb
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  5.580000] SCSI subsystem initialized
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.590000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.600000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.610000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.610000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.620000] ehci-platform ehci-platform: TX-TX IDP fix enabled
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.630000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.660000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.660000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.670000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.670000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.680000] ohci-platform: OHCI generic platform driver
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  5.690000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  6.500000] init: - preinit -
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  7.150000] random: procd urandom read with 11 bits of entropy available
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  10.460000] mount_root: loading kmods from internal overlay
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  10.740000] jffs2: notice: (392) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  10.760000] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  10.780000] block: extroot: not configured
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.notice kernel: [  10.840000] jffs2: notice: (389) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  10.990000] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  11.000000] block: extroot: not configured
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  11.010000] mount_root: switching to jffs2 overlay
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  11.060000] procd: - early -
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  11.060000] procd: - watchdog -
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  11.960000] procd: - ubus -
Fri May 6 15:04:27 2016 user.info kernel: [  12.980000] procd: - init -
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.250000] NET: Registered protocol family 10
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.280000] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.290000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.300000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.360000] u32 classifier
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.360000]   input device check on
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.370000]   Actions configured
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.370000] Mirror/redirect action on
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.460000] fuse init (API version 7.23)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.480000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.480000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.490000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.620000] Loading modules backported from Linux version v4.4-rc5-1913-gc8fdf68
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.630000] Backport generated by backports.git backports-20151218-0-g2f58d9d
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.640000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.660000] nf_conntrack version 0.5.0 (446 buckets, 1784 max)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.690000] usbcore: registered new interface driver usblp
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.710000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.720000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.730000] usbserial: USB Serial support registered for generic
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.780000] xt_time: kernel timezone is -0000
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.780000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.800000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.890000] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.970000] PPP generic driver version 2.4.2
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.980000] PPP MPPE Compression module registered
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.990000] NET: Registered protocol family 24
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  15.990000] PPTP driver version 0.8.5
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.020000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.040000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.060000] usbcore: registered new interface driver sierra
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.060000] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.070000] usbcore: registered new interface driver sierra_net
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.180000] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.190000] usbcore: registered new interface driver option
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.200000] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.210000] usbcore: registered new interface driver qcserial
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.220000] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.260000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.260000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.260000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.260000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.260000] ath: Country alpha2 being used: US
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.260000] ath: Regpair used: 0x3a
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.debug kernel: [  16.270000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Fri May 6 15:04:27 2016 kern.info kernel: [  16.280000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:3 mem=0xb8100000, irq=47
Fri May 6 15:04:31 2016 user.emerg syslog: this file has been obseleted. please call "/sbin/block mount" directly
Fri May 6 15:04:31 2016 daemon.err block: /dev/mtdblock3 is already mounted
Fri May 6 15:04:32 2016 authpriv.info dropbear[1223]: Not backgrounding
Fri May 6 15:04:37 2016 kern.info kernel: [  28.920000] device eth1 entered promiscuous mode
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is enabled
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is setting up now
Fri May 6 15:04:37 2016 kern.info kernel: [  28.940000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is enabled
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is setting up now
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Fri May 6 15:04:37 2016 kern.info kernel: [  28.980000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is enabled
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Network device 'lo' link is up
Fri May 6 15:04:37 2016 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' has link connectivity 
Fri May 6 15:04:39 2016 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led WAN
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led LAN1
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led LAN2
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led LAN3
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led LAN4
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led WLAN
Fri May 6 15:04:41 2016 user.emerg syslog: setting up led USB
Fri May 6 15:04:42 2016 daemon.notice netifd: radio0 (1561): Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Fri May 6 15:04:42 2016 kern.info kernel: [  33.350000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Fri May 6 15:04:42 2016 daemon.notice netifd: radio0 (1561): wlan0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
Fri May 6 15:04:42 2016 kern.info kernel: [  33.390000] device wlan0 entered promiscuous mode
Fri May 6 15:04:42 2016 daemon.notice netifd: radio0 (1561): Using interface wlan0 with hwaddr 10:fe:ed:72:4f:4c and ssid "OpenWrt"
Fri May 6 15:04:42 2016 daemon.info procd: - init complete -
Fri May 6 15:04:43 2016 kern.info kernel: [  34.110000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 15:04:43 2016 kern.info kernel: [  34.110000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 15:04:43 2016 kern.info kernel: [  34.120000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Fri May 6 15:04:43 2016 kern.info kernel: [  34.140000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Fri May 6 15:04:43 2016 daemon.notice netifd: radio0 (1561): wlan0: interface state COUNTRY_UPDATE->ENABLED
Fri May 6 15:04:43 2016 daemon.notice netifd: radio0 (1561): wlan0: AP-ENABLED 
Fri May 6 15:04:43 2016 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Fri May 6 15:04:43 2016 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity 
Fri May 6 15:04:43 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Fri May 6 15:04:45 2016 kern.info kernel: [  36.110000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: started, version 2.73 cachesize 150
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC loop-detect inotify
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: DNS service limited to local subnets
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1801]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: using local addresses only for domain lan
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.warn dnsmasq[1801]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:04:45 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1801]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: authenticated
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:36:dd:40:d7:f1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1801]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1801]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.177 60:36:dd:40:d7:f1 DESKTOP-5QJ056S
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.warn odhcpd[1180]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.warn odhcpd[1180]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:04:56 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1801]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:04:57 2016 daemon.warn odhcpd[1180]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:04:57 2016 daemon.warn odhcpd[1180]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011e387d575cf9dd59d2e2 on br-lan: ok fdd2:9d38:affc::81c/128 
Fri May 6 15:04:57 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri May 6 15:04:57 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri May 6 15:04:57 2016 daemon.info dnsmasq[1801]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri May 6 15:04:57 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1801]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri May 6 15:05:03 2016 kern.notice kernel: [  54.970000] random: nonblocking pool is initialized

Świeżo po restarcie.