WR1042ND - "You have no authority to access this router"

Model: WR1042ND v1
Firmware: 3.15.7 Build 130923 Rel.55891n
Ograniczenie dostępu do panelu zarządzania od strony WAN ma trzy tryby:
wyłączone dla wszystkich
włączone dla wszystkich
włączone dla określonego adresu

Opisywany problem dotyczy przypadku '3'. Po wprowadzeniu danych logowania otrzymujemy widok jak poniżej:

Jak działa router:
Kiedy router stwierdzi połączenie do strony konfiguracyjnej, przeprowadza poniższe testy (dokładnie w takiej kolejności):
czy połączenie przychodzi od strony LAN
czy włączony jest jeden z serwisów DDNS
czy połączenie przychodzi od strony WAN
Interesujący nas test '3' w powiązaniu z testem na dozwolony dla połączeń adres IP posiada błąd.
Rozwiązanie problemu:
Należy ustawić własną domenę na jednym z serwisów DDNS (testowane na noip.com) dzięki czemu router pomija dalsze sprawdzanie warunków dostępu i pozwala zarządzać zdalnie routerem a do tego pozwala się łączyć tylko z określonego adresu IP.