WA860RE vs WA850RE - Porównanie zasięgu

Krótkie porównanie zasięgu WiFi między routerami TP-Link i dodatkowo Liveboxy 1.1 2.0 3.0
Jako przyrząd pomiarowy został użyty laptop z kartą sieci bezprzewodowej Intel WiFi Link 5100 AGN, oraz program inSSIDer 3.1.2.1.
Routery stoją na szafce obok telewizora i mają wszystkie ustawienia domyślne. Ustawione na wzmacnianie sygnału WiFi z WR1043NDv2.
WA860RE i WA850RE

Pomiar z odległości około 1,5m:

Pomiar z odległości około 5m za ścianą:

Pomiar z odległości około 14m za kilkoma ścianami i stropem:

Wg programu inSSIDer można powiedzieć ze urządzenia dysponują bardzo podobną mocą sygnału, przy większej odległości bardzo delikatnie zyskuje przewagę WA860RE. Przy pomiarze z największej odległości siła sygnału bardzo skakała jednak WA850RE był delikatnie słabszy, jednak nie powinno być to zauważalne.