WA850re - monitor przepustowości


(Marcin) #1

TP-Link WA850RE oferuje narzędzie pod nazwą "Throughput Monitor" - czyli graficzny monitor przepustowości pasma.

Wykres to ilość przesłanych danych (odebrane/wysłane) w funkcji czasu. Monitor pozwala w prosty sposób przedstawić wielkość ruchu jaki przechodzi przez nasz wzmacniacz. Potrafimy wtedy określić co dzieje się w naszej sieci i jak bardzo jest obciążona przez komputery w niej działające.
Obraz na wykresie i parametry licznikowe są odświeżane automatycznie co 4 sekundy.