Urzadzenia stosowane w sieciach

Wyróżniamy następujące urządzenia sieciowe:
Wzmacniak (repeater) - jest to urządzenie wzmacniające sygnał (regeneruje i przedłuża sygnały sieciowe). Na przykład, jeśli jest sieć zrobiona na skrętce UTP kategori 5 Ethernet to maksymalna długość, na którą można wysyłać dane wynosi 100 metrów. Wzmacniak może być użyty do powiększenia tej długości.
Koncentrator (hub) - jest urządzeniem podobnym do wzmacniaka. W zasadzie jest to wieloportowy wzmacniak. Koncentratory wysyłają sygnał na wszystkie swoje porty czyli jak dany host wysyła komunikat, to jest on wysyłany do każdego hosta podłączonego do koncentratora.
Most (bridge) - tworzy dwa lub więcej segmentów sieci. O co chodzi ? W przypadku wzmacniaka i koncentratora dane wysyłane są wszędzie, a w przypadku mostu dane przekazywane są do odpowiedniego segmentu. Mosty przetwarzają dane w sieci i kierują ruchem tych danych. Dla przykładu, sieć składa się z 8 komputerów podłaczonych w ten sposób, że:

  • 4 komputery połączone są ze sobą koncentratorem,
  • druga czwórka komputerów połączonych jest ze sobą drugim koncentratorem,
  • obydwa koncentratory połączone są ze sobą za pomocą mostu.

I teraz tak. Most stworzył dwa segmenty po 4 komputery. W przypadku wysyłania danych pomiędzy hostami w jednym segmencie, hosty w drugim segmencie nie przetwarzają danych. Wniosek jest taki, że dzięki mostom można lepiej wykorzystać pasmo.
Przełącznik (switch) - jest to wieloportowy most. Gdy podłączone zostanie np. 8 komputerów za pomocą przełącznika to w przypadku wysyłania danych z hosta o numerze 1 do hosta o numerze 3, dane odbierze tylko host o numerze 3. Przełącznik zadecyduje o tym gdzie dane zostaną wysłane. W przypadku hub'a dane wysłane byłyby do każdego z hostów co zwiększyłoby ruch w sieci.

Router - jest to urządzenie, które wyznacza najlepszą scieżkę w sieci. Router podejmuje decyzje na podstawie adresów sieci (IP), posiada on tablicę routingu z docelowymi adresami IP i wysyła dane do właściwej podsieci i hosta. Różnica między routerem, a mostem i przełącznikiem jest taka, że mosty i przełączniki podejmują decyzje na podstawie adresów MAC. Adresy MAC znajdują się na karcie sieciowej, a adresy IP przypisuje administrator.