Tp link wa701nd v.2.1 plus netia spot = problem

do tej pory miałem DSL z TPSA i ruter CellPipe; jednym z odbiorników internetu był telewizor połączony kablem sieciowym z tplink wa701nd v.2.1 ustawionym jako klient; konfiguracja tplinka przebiegała bezproblemowo zgodnie z instrukcją i w telewizorze miałem np. Youtube; teraz przeszedłem do Netii i mam netia spot; konfigurowanie tp linka zgodnie z instrukcją oraz według kilku pomysłów, które znalazłem w sieci niczego nie daje; w telewizorze zawsze jest napis: sieć LAN skonfigurowana prawidłowo, brak dostępu do internetu; przy niektórych ustawieniach w panelu administracyjnym netii spota wśród urządzeń bezprzewodowych widać tplinka (a raczej jego IP, które nadałem w panelu konfiguracyjnym tplinka) i nawet ping idzie, ale internetu w telewizorze i tak nie ma; czy ktoś ma sprawdzony sposób na skuteczną konfigurację obu urzadzeń???

Czy Tv dostaje adresację ?

Jaką ma adresację TP-Bo Netia Spot 192.168.1.254 jeżeli nie zmieniałeś.

do konsoli tplinka wchodzę przez 192.168.0.254, w trakcie konfiguracji po wyborze sieci netia spot i wpisaniu wymaganego hasła na karcie Network Setting automatycznie pojawia się IP 192.168.0.254 i Subnet Mask 255.255.255.0 oraz DHCP Server Disable; po restarcie panelu tplinka na karcie Status wszystko jest OK a sygnał 43dB; czyli wszystko zgodnie z instrukcją tplinka; ale przy takim ustawieniu w panelu netia spot nie ma tplinka wśród urządzeń sieci bezprzewodowej (jest laptop, komputer stacjonarny i smartfon); gdy tak skonfigurowany tplink podłączam do tv to ani konfigurowanie automatyczne w panelu telewizora, ani ręczne wpisywanie IP i SM zapisanych w panelu tplinka nie daje rezultatów; w konsoli netia spot tplink jest widoczny (obok innych urzadzeń) gdy programuję mu w Network Settings IP typu 192.168.1.5 (6,7 itd); ale i wtedy w telewizorze brak internetu

Ustaw adres LAN na TP-link na sztywno (Static IP) 192.168.1.200 wyłącz DHCP-disable i próbuj wtedy konfiguracji urządzenia w trybie klienta.

nic nie pomogło; w konsoli netia spot wśród urządzeń sieci bezprzewodowej nie ma tplinka a podłączenie go telewizora i ustawienie IP na 192.168.1.200 (tak jak w konsoli tp linka) skutkuje tym co było - komunikatem o braku połączenia z internetem

Gdzie przeczytałeś o konfiguracji takiego samego adresu IP na TP-linku i TV? Masz w takim wypadku konflikt adresów w sieci.
Ustaw LAN IP Tp-linka na 192.168.1.200 i dokonaj konfiguracji przez Survey z Netia Spotem. Podłączenie kablowe z komputerem. Daj obrazek z ipconfig /all komputera podłączonego do TP-linka. Tv nasz na razie nie interesuje musisz uzyskać dostęp do internetu na komputerze.

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Zbyszek>ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Zbyszek-VAIO
  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home
Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 50-63-13-9F-7C-09
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 3:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 7E-DD-08-C5-AA-8D
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 54-42-49-05-28-78
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::a998:1a12:6861:3df8%11(Preferowane)
  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 385885374
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-A1-A1-A5-54-42-49-05-28-78
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 78-DD-08-C5-AA-8D
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::4189:26ed:426c:487%10(Preferowane)
  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 26 listopada 2013 08:09:57
  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 27 listopada 2013 17:18:36
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 184559198
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-A1-A1-A5-54-42-49-05-28-78
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta tunelowa isatap.home:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:809:10c2:3f57:fefe(Prefe
rowane)
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::809:10c2:3f57:fefe%21(Preferowane)
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
Karta tunelowa isatap.{CA34CC92-2599-464B-B82F-FB9082705712}:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
C:\Users\Zbyszek>

Jeżeli zmieniłeś adres na TP-linku to zmień także na karcie sieciowej na np. 192.168.1.100. Muszą być w tej samej podsieci. Logujesz się wtedy na http://192.168.1.200 i konfigurujesz TP-linka z Netia Spotem. Po konfiguracji adresację robisz na automat (Automatyczne pobieranie adresacji IP). I daj ponownie ipconfig /all

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Zbyszek>ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Zbyszek-VAIO
  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home
Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 50-63-13-9F-7C-09
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 3:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 7E-DD-08-C5-AA-8D
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 54-42-49-05-28-78
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::a998:1a12:6861:3df8%11(Preferowane)
  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 385885374
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-A1-A1-A5-54-42-49-05-28-78
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 78-DD-08-C5-AA-8D
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::4189:26ed:426c:487%10(Preferowane)
  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 26 listopada 2013 08:09:57
  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 27 listopada 2013 18:22:36
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 184559198
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-A1-A1-A5-54-42-49-05-28-78
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta tunelowa isatap.home:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:38b0:1d83:3f57:fefe(Pref
erowane)
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::38b0:1d83:3f57:fefe%21(Preferowane)
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
Karta tunelowa isatap.{CA34CC92-2599-464B-B82F-FB9082705712}:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
C:\Users\Zbyszek>

Masz dostęp do internetu na tym komputerze podłączonym do TP-linka? Bo adresacja wygląda ok.

na komputerze do którego podłączyłem tplinka mam internet z karty bezprzewodowej; natomiast podłączony tplink występuje jako sieć niezidentyfikowana, brak dostępu do internetu

Przepraszam źle spojrzałem (patrzyłem na kartę bezprzewodową).
Karta przewodowa ustaw adresację na automat i sprawdź czy dostaniesz adresację z Netia Spota. Karta podłączona kablowo do TP-linka.

teraz w konsoli netia wśród urządzeń sieci bezprzewodowej pojawił się nowy obiekt computer z IP 192.168.1.100; ale realnie w komputerze dalej jest stan sieci jako niezidentyfikowana i brak dostępu do internetu; z konsoli tplink nie można wysłać pinga

Daj jeszcze raz ipconfig /all z połączenia kablowego
Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ether

Karta Ethernet Połączenie lokalne:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 54-42-49-05-28-78
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::a998:1a12:6861:3df8%11(Preferowane)
  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.61.248(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 385885374
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-A1-A1-A5-54-42-49-05-28-78
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Brak adresacji. Połączenie na TP-linku jest nawiązane z Netia Spotem? Klucz zabezpieczający poprawnie jest wpisany? Co masz w statusie TP-linka? Może jeszcze jakieś obrazki z konfiguracji?

nie wiem dlaczego, ale w netia spocie już nie ma tplinka; klucz jest OK, raczej ciągle jest problem z połączeniem tplinka z netia spotem; nie wiem jakie dane z konfiguracji mogłyby być przydatne?

Przede wszystkim status TP-linka i tabela sieci z przycisku survery.

Wstawiam tekst ze statusu tplinka bo fotka nie chce się zrobić , chyba z powodu ciągłego odświeżania się konsoli
Status
Firmware Version:
3.13.12 Build 120605 Rel.39102n
Hardware Version:
WA701ND v2 00000000
Wired
MAC Address:
A0-F3-C1-A5-A9-43
IP Address:
192.168.1.200
Subnet Mask:
255.255.255.0
Wireless
Operation Mode: Client
Signal: 47dB
Name (SSID): NETIASPOT-8E3F40
Channel: 1
Channel Width: Automatic
MAC Address: A0-F3-C1-A5-A9-43
Traffic Statistics
Received Sent
Bytes: 1634168 6529923
Packets: 9711 9762
System Up Time:
0 days 01:16:12