Tl-wr 740 n


(Piotr Żołnierz Pasternak) #1

Witam serdecznie, jestem właścicielem rutera WR 740 N Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania ruter się zrestartował, i ... straciłem do niego jakikolwiek. Co mogę zrobić, żeby naprawić ruter??


(Marcin) #2

Po podłączeniu się kablowym do routera dostajesz jakąś adresację z DHCP?


(Piotr Żołnierz Pasternak) #3

niestety nie, właśnie w tym problem, że nic nie ma. Ruter nie odpowiada na wywołanie poprzez adres IP w przeglądarce
P.S. ruter z komputerem jest podpięty kablem


(Marcin) #4

Sprawdzałeś w konsoli i poleceniem ipconfig /all ?
Diody na routerze zachowują się normalnie?


(Piotr Żołnierz Pasternak) #5

tak, sprawdziłem. Tam ruter odpowiada

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig
Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig
Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig all
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
  adapter       Connection name
            (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
  Options:
    /?        Display this help message
    /all       Display full configuration information.
    /release     Release the IPv4 address for the specified adapter.
    /release6    Release the IPv6 address for the specified adapter.
    /renew      Renew the IPv4 address for the specified adapter.
    /renew6     Renew the IPv6 address for the specified adapter.
    /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
    /registerdns   Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
    /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.
    /showclassid   Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
    /setclassid   Modifies the dhcp class id.
    /showclassid6  Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
    /setclassid6   Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
  > ipconfig            ... Show information
  > ipconfig /all         ... Show detailed information
  > ipconfig /renew        ... renew all adapters
  > ipconfig /renew EL*      ... renew any connection that has its
                     name starting with EL
  > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                     eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                       "Wired Ethernet Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Show information about all
                     compartments
  > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                     compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfigall
'ipconfigall' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig ALL
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
  adapter       Connection name
            (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
  Options:
    /?        Display this help message
    /all       Display full configuration information.
    /release     Release the IPv4 address for the specified adapter.
    /release6    Release the IPv6 address for the specified adapter.
    /renew      Renew the IPv4 address for the specified adapter.
    /renew6     Renew the IPv6 address for the specified adapter.
    /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
    /registerdns   Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
    /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.
    /showclassid   Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
    /setclassid   Modifies the dhcp class id.
    /showclassid6  Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
    /setclassid6   Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
  > ipconfig            ... Show information
  > ipconfig /all         ... Show detailed information
  > ipconfig /renew        ... renew all adapters
  > ipconfig /renew EL*      ... renew any connection that has its
                     name starting with EL
  > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                     eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                       "Wired Ethernet Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Show information about all
                     compartments
  > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                     compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig / ALL
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
  adapter       Connection name
            (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
  Options:
    /?        Display this help message
    /all       Display full configuration information.
    /release     Release the IPv4 address for the specified adapter.
    /release6    Release the IPv6 address for the specified adapter.
    /renew      Renew the IPv4 address for the specified adapter.
    /renew6     Renew the IPv6 address for the specified adapter.
    /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
    /registerdns   Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
    /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.
    /showclassid   Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
    /setclassid   Modifies the dhcp class id.
    /showclassid6  Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
    /setclassid6   Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
  > ipconfig            ... Show information
  > ipconfig /all         ... Show detailed information
  > ipconfig /renew        ... renew all adapters
  > ipconfig /renew EL*      ... renew any connection that has its
                     name starting with EL
  > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                     eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                       "Wired Ethernet Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Show information about all
                     compartments
  > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                     compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig/all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . . . : PiotrPasternak
  Primary Dns Suffix . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : BC-77-37-30-C2-45
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 78-2B-CB-E1-B5-4F
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 293088203
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
  Physical Address. . . . . . . . . : BC-77-37-30-C2-44
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3 maja 2016 16:43:50
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 4 maja 2016 16:43:49
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 364672823
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\Users\Piotr Pasternak>

(Marcin) #6

Wpisz dokładnie ipconfig /all i wrzuć screen-a (spacja)
Skąd to połączenie bezprzewodowe z brama 192.168.1.254? Ten adres 192.168.2.2 wpisany jest ręcznie do karty?


(Piotr Żołnierz Pasternak) #7
komputer widzi ruter Netii
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 78-2B-CB-E1-B5-4F
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 293088203
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

(Piotr Żołnierz Pasternak) #8

adres 192.168.2.2 jest adresem wpisanym


(Marcin) #9

Karta sieciowa (przewodowa - Ethernet adapter Połączenie lokalne:) musi mieć adresację z automatu a nie tak jak u ciebie wpisaną ręcznie.
Zmień konfigurację i sprawdź wtedy czy coś dostałeś z DHCP routera.


(CHACA) #10

Ustaw w karcie na automatyczne pobieranie adresu ip, i jeszcze jedno odłącz modem od routera.


(Piotr Żołnierz Pasternak) #11

wielkie dzięki, faktycznie po zmianie automatyczne ip zadziałało
cmd wykazało adres rutera i po adresie ruter się zgłosił.
A tak z mam pytanie- czy ten model ma możliwość przedłużać sieć wifi (odbierać i wysyłać )???


(Marcin) #12

Jest WDS ale z Netia Spotem nie zadziała. Jak chce ci się kombinować to masz do dyspozycji Gargoyle.


(CHACA) #13

Jak napisał admin jest taka możliwość ale po wgraniu oprogramowania alternatywnego.


(Piotr Żołnierz Pasternak) #14

tak właśnie Mi się wydawało ...
jedynie jakby z nieta spot podać do tp link po kablu to w ten sposób chyba zadziała ??


(Piotr Żołnierz Pasternak) #15

wielkie dzięki za pomoc :slight_smile:


(Marcin) #16

Tak WR740N może działać jako AP (punkt dostępowy) -