Tl-wr 740 n

Witam serdecznie, jestem właścicielem rutera WR 740 N Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania ruter się zrestartował, i ... straciłem do niego jakikolwiek. Co mogę zrobić, żeby naprawić ruter??

Po podłączeniu się kablowym do routera dostajesz jakąś adresację z DHCP?

niestety nie, właśnie w tym problem, że nic nie ma. Ruter nie odpowiada na wywołanie poprzez adres IP w przeglądarce
P.S. ruter z komputerem jest podpięty kablem

Sprawdzałeś w konsoli i poleceniem ipconfig /all ?
Diody na routerze zachowują się normalnie?

tak, sprawdziłem. Tam ruter odpowiada

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig
Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig
Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig all
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
  adapter       Connection name
            (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
  Options:
    /?        Display this help message
    /all       Display full configuration information.
    /release     Release the IPv4 address for the specified adapter.
    /release6    Release the IPv6 address for the specified adapter.
    /renew      Renew the IPv4 address for the specified adapter.
    /renew6     Renew the IPv6 address for the specified adapter.
    /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
    /registerdns   Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
    /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.
    /showclassid   Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
    /setclassid   Modifies the dhcp class id.
    /showclassid6  Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
    /setclassid6   Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
  > ipconfig            ... Show information
  > ipconfig /all         ... Show detailed information
  > ipconfig /renew        ... renew all adapters
  > ipconfig /renew EL*      ... renew any connection that has its
                     name starting with EL
  > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                     eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                       "Wired Ethernet Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Show information about all
                     compartments
  > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                     compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfigall
'ipconfigall' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig ALL
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
  adapter       Connection name
            (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
  Options:
    /?        Display this help message
    /all       Display full configuration information.
    /release     Release the IPv4 address for the specified adapter.
    /release6    Release the IPv6 address for the specified adapter.
    /renew      Renew the IPv4 address for the specified adapter.
    /renew6     Renew the IPv6 address for the specified adapter.
    /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
    /registerdns   Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
    /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.
    /showclassid   Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
    /setclassid   Modifies the dhcp class id.
    /showclassid6  Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
    /setclassid6   Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
  > ipconfig            ... Show information
  > ipconfig /all         ... Show detailed information
  > ipconfig /renew        ... renew all adapters
  > ipconfig /renew EL*      ... renew any connection that has its
                     name starting with EL
  > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                     eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                       "Wired Ethernet Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Show information about all
                     compartments
  > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                     compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig / ALL
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]
where
  adapter       Connection name
            (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
  Options:
    /?        Display this help message
    /all       Display full configuration information.
    /release     Release the IPv4 address for the specified adapter.
    /release6    Release the IPv6 address for the specified adapter.
    /renew      Renew the IPv4 address for the specified adapter.
    /renew6     Renew the IPv6 address for the specified adapter.
    /flushdns    Purges the DNS Resolver cache.
    /registerdns   Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
    /displaydns   Display the contents of the DNS Resolver Cache.
    /showclassid   Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
    /setclassid   Modifies the dhcp class id.
    /showclassid6  Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
    /setclassid6   Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
  > ipconfig            ... Show information
  > ipconfig /all         ... Show detailed information
  > ipconfig /renew        ... renew all adapters
  > ipconfig /renew EL*      ... renew any connection that has its
                     name starting with EL
  > ipconfig /release *Con*    ... release all matching connections,
                     eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
                       "Wired Ethernet Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Show information about all
                     compartments
  > ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
                     compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig/all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . . . : PiotrPasternak
  Primary Dns Suffix . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : BC-77-37-30-C2-45
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 78-2B-CB-E1-B5-4F
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 293088203
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
  Physical Address. . . . . . . . . : BC-77-37-30-C2-44
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3 maja 2016 16:43:50
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 4 maja 2016 16:43:49
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 364672823
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\Users\Piotr Pasternak>

Wpisz dokładnie ipconfig /all i wrzuć screen-a (spacja)
Skąd to połączenie bezprzewodowe z brama 192.168.1.254? Ten adres 192.168.2.2 wpisany jest ręcznie do karty?

komputer widzi ruter Netii
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . . : 78-2B-CB-E1-B5-4F
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 293088203
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

adres 192.168.2.2 jest adresem wpisanym

Karta sieciowa (przewodowa - Ethernet adapter Połączenie lokalne:) musi mieć adresację z automatu a nie tak jak u ciebie wpisaną ręcznie.
Zmień konfigurację i sprawdź wtedy czy coś dostałeś z DHCP routera.

Ustaw w karcie na automatyczne pobieranie adresu ip, i jeszcze jedno odłącz modem od routera.

wielkie dzięki, faktycznie po zmianie automatyczne ip zadziałało
cmd wykazało adres rutera i po adresie ruter się zgłosił.
A tak z mam pytanie- czy ten model ma możliwość przedłużać sieć wifi (odbierać i wysyłać )???

Jest WDS ale z Netia Spotem nie zadziała. Jak chce ci się kombinować to masz do dyspozycji Gargoyle.

Jak napisał admin jest taka możliwość ale po wgraniu oprogramowania alternatywnego.

tak właśnie Mi się wydawało ...
jedynie jakby z nieta spot podać do tp link po kablu to w ten sposób chyba zadziała ??

wielkie dzięki za pomoc :slight_smile:

Tak WR740N może działać jako AP (punkt dostępowy) -