TL-R600VPN konfiguracja dwóch podsieci połączonych internetem


(macif) #1

Zamówiłem do firmy 2x TL-R600VPN
chcę zrobić 2 sieci wewnętrzne.

  1. 192.168.1.1
  2. 192.168.2.1
    Co potrzebuję od operatora aby takie coś uruchomić? DMZ na 1.2 i 2.2 wystarczy?
    Jak to najlepiej ustawić?
    Budynki oddalone o 10km

Dostęp do routerów będę miał dopiero w poniedziałek.

budynek 1. światłowód -> router operatora -> nasz switch.
budynek 2. światłowód -> router operatora -> nasz switch.

po routerze operatora będzie ten router VPN

budynek 1. stoi serwer.
budynek 2. ma mieć dostęp do serwera i sieci wewnętrznej w budynku 1.
budynek 1. ma mieć dostęp do serwera i sieci wewnętrznej w budynku 2.