TL-MR3420 V2 problem

Mam ten sam problem, tylko, że z routerem TP-Link MR3220 v2.2. Również proszę o pomoc.
Wydzieliłem jako nowy wątek - Administrator

Zainstalowane alternatywne oprogramowanie?

Tak, gargoyle-1.6.0.1-ar71xx-tl-mr3220-v2-squashfs-factory. Po podłączeniu modemu do routera dioda na modemie, jak i na ruterze (symbol usb) się świecą. Jednak w menagemencie routera w zakładce Status->Modem 3G/LTE nie widać, aby ten modem był zsynchronizowany.

Pokaż screen z konfiguracji połączenia internetowego.
Jak konfigurujesz to ustaw na CDMA/3G/LTE i port /dev/ttyUSB0

Jeszcze zakładka system - Logi systemowe.

Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [  6.430000] Registered led device: tp-link:green:wlan
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [  6.430000] Registered led device: tp-link:green:3g
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  6.860000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.notice kernel: [  9.750000] JFFS2 notice: (445) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 23 of xref (0 dead, 6 orphan) found.
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.notice kernel: [  10.490000] SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  10.660000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  10.660000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  10.670000] usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.150000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.150000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.160000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.200000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.220000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.220000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.220000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.250000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.250000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.250000] USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  11.550000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.err kernel: [  22.090000] usb 1-1: device not accepting address 2, error -145
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  22.210000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  32.590000] eth0: link down
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.230000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.240000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.420000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.430000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.430000] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.440000] cfg80211:  (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.info kernel: [  33.450000] cfg80211:  (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [  34.480000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [  34.480000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:01:15 Gargoyle kern.debug kernel: [  34.480000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan 1 01:01:18 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:01:22 Gargoyle kern.info kernel: [  82.270000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:22 Gargoyle kern.info kernel: [  82.370000] eth0: link down
Jan 1 01:01:23 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:01:23 Gargoyle kern.info kernel: [  83.420000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:01:23 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:01:23 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 01:01:23 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:01:24 Gargoyle kern.info kernel: [  84.020000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:24 Gargoyle kern.info kernel: [  84.020000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:24 Gargoyle kern.info kernel: [  84.020000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:26 Gargoyle kern.info kernel: [  86.020000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:28 Gargoyle kern.info kernel: [  88.640000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:01:28 Gargoyle kern.info kernel: [  88.990000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:28 Gargoyle kern.info kernel: [  89.000000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:31 Gargoyle kern.info kernel: [  91.000000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1570]: Running in background
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1595]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1595]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1627]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1627]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1627]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1627]: DHCPDISCOVER(br-lan) 20:89:84:e8:00:5d 
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1627]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d 
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1627]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d 
Jan 1 01:00:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1627]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d LenovoY580
Jan 1 01:00:32 Gargoyle kern.info kernel: [ 122.910000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
Jan 1 01:00:32 Gargoyle kern.info kernel: [ 123.060000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:00:32 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=FFFFFFFFFFFFFFFF
Jan 1 01:00:32 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan 1 01:00:32 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switching device 12d1:1f01 on 001/006
Jan 1 01:00:32 Gargoyle kern.info kernel: [ 123.470000] usb 1-1: USB disconnect, device number 6
Jan 1 01:00:33 Gargoyle kern.info kernel: [ 123.890000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.err kernel: [ 139.010000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:00:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1627]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:00:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 148.680000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 01:00:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 148.690000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan 1 01:00:59 Gargoyle kern.info kernel: [ 150.180000] eth0: link down
Jan 1 01:00:59 Gargoyle kern.info kernel: [ 150.180000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:01:00 Gargoyle kern.info kernel: [ 151.590000] device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 01:01:00 Gargoyle kern.info kernel: [ 151.590000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:01:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:01:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 152.640000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:01:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:01:02 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 01:01:02 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:01:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 153.240000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 153.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 153.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:03 Gargoyle kern.err kernel: [ 154.240000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:01:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 154.470000] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform
Jan 1 01:01:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 155.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:06 Gargoyle kern.info kernel: [ 157.430000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:01:07 Gargoyle kern.info kernel: [ 157.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:07 Gargoyle kern.info kernel: [ 157.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:09 Gargoyle kern.info kernel: [ 159.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:01:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2567]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2567]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2567]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2567]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[2567]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2567]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2567]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:01:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:01:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d 
Jan 1 01:01:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d LenovoY580
Jan 1 01:01:18 Gargoyle kern.err kernel: [ 169.590000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:01:34 Gargoyle kern.err kernel: [ 184.820000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:01:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 185.050000] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ehci-platform
Jan 1 01:01:35 Gargoyle kern.info kernel: [ 185.740000] eth0: link down
Jan 1 01:01:35 Gargoyle kern.info kernel: [ 185.740000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:01:38 Gargoyle kern.info kernel: [ 188.740000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:38 Gargoyle kern.info kernel: [ 188.740000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:38 Gargoyle kern.info kernel: [ 188.740000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 190.740000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:41 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d 
Jan 1 01:01:41 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d LenovoY580
Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.err kernel: [ 194.580000] usb 1-1: device not accepting address 9, error -71
Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.err kernel: [ 194.640000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jan 1 01:01:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 208.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 11 using ehci-platform
Jan 1 01:02:08 Gargoyle kern.err kernel: [ 219.300000] usb 1-1: device not accepting address 11, error -145
Jan 1 01:02:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 219.420000] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using ehci-platform
Jan 1 01:02:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 219.570000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:02:09 Gargoyle kern.notice kernel: [ 220.570000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM      HUAWEI  Mass Storage   2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:02:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 232.630000] usb 1-1: USB disconnect, device number 12
Jan 1 01:02:23 Gargoyle kern.info kernel: [ 234.240000] eth0: link down
Jan 1 01:02:23 Gargoyle kern.info kernel: [ 234.240000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:02:26 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=? Product=? Serial=?
Jan 1 01:07:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 560.240000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:07:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 560.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:07:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 560.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:07:51 Gargoyle kern.info kernel: [ 562.240000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:07:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d 
Jan 1 01:07:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2567]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.197 20:89:84:e8:00:5d LenovoY580
Jan 1 01:08:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 574.480000] usb 1-1: new high-speed USB device number 13 using ehci-platform
Jan 1 01:08:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 574.630000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:08:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=FFFFFFFFFFFFFFFF
Jan 1 01:08:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan 1 01:08:04 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switching device 12d1:1f01 on 001/013
Jan 1 01:08:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 574.850000] usb 1-1: USB disconnect, device number 13
Jan 1 01:08:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 575.270000] usb 1-1: new high-speed USB device number 14 using ehci-platform
Jan 1 01:08:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 575.420000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
Jan 1 01:08:37 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Jan 1 01:08:37 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
Success

Brakuje prądu do zasilenia tego modemu. Podłącz aktywny HUB USB.

Ok, już. Modem świeci. Co dalej?

Jeszcze raz logi systemowe

Okazało się, że mam Hilinka. Ustawiłem przez stacjonarke dhcp (kablowo), interfejs eth3, a na lapku mam Wi-Fi. Hub okazał się zbędny. W każdym razie dzięki za zainteresowanie.