TENDA WR311 problem z NAT

NA początku witam szanownych forumowiczów.
Cały czas mam problem z nat2"czat głosowy impreza" na konsoli PS4",konsola podpięta kablem.
Na routerze stosowałem 3 zalecane ustawienia,czyli"upnp,reguła dmz,przekierowane porty port forwarding".i dupa !,raz działała raz nie,teraz dłużej nie.

Connection statusConnection status Connected
WAN IP 192.168.20.71
Subnet MaskSubnet Mask 255.255.128.0
GatewayGateway 192.168.0.8
DNS serverDNS server 8.8.8.8
Alternate DNS serverAlternate DNS server 192.168.0.8
Connection typeConnection type Static IP
System statusSystem status:
LAN MAC addressLAN MAC address C8:3A:35:2E:40:78
WAN MAC addressWAN MAC address C8:3A:35:2E:40:78
System timeSystem time 2011-04-01 00:02:34
Running timeRunning time 00:02:34
Connected clientConnected client 4
Software versionSoftware version V5.07.47_en_02
Hardware versionHardware version V3.0

Konsola ma cały czas ten sam adres IP który wpisałeś do DMZ?

Tak przypisałem konsoli stały adres.

Problem z NAT-em zawsze będzie występował bo nie masz publicznego adres IP na WAN-ie routera.

nie rozumiem ip mam publiczne jak mam to zrobic żeby było dobrze
?

WAN IP 192.168.20.71
Na pewno nie na WAN-ie routera!

więc co mam zrobić ustawic żeby to naprawic,swoją drogą dobrze że na was wpadłem tyle czasu z tym walczę..

Skąd mamy wiedzieć jak i od kogo ten internet masz dostarczony!?

matrixinternet,niedawno powstali działają w powiacie łódzkim wschodnim,światłowód,

Masz jakiś modem od dostawcy?

ZTE, ZXA10 F601 reszta chinskie znaczki.

Masz dostęp do konfiguracji tego ZTE? Jeżeli tak to daj obrazek ze statusu modemu.
Podłącz też komputer bezpośrednio pod modem i daj obrazek z ipconfig /all oczywiście jeżeli będziesz miał dostęp do internetu

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Karolina>ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Komputer-Karoli
  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : BE-B7-0D-78-CA-AF
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 9C-B7-0D-78-CA-AF
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::cd21:2090:7a32:aee8%16(Preferowane)
  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.233.106(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 6 maja 2015 06:11:45
  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 13 maja 2015 06:11:45
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.233.1
  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.233.1
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 211597069
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-9C-C7-2F-9C-B7-0D-78-CA-AF
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.8
                    8.8.8.8
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 9C-B7-0D-79-27-A7
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : EC-9A-74-FA-17-B5
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5d3:e050:1ff8:f08b%11(Preferowane)
  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.240.139(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 418159220
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-9C-C7-2F-9C-B7-0D-78-CA-AF
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.8
                    8.8.8.8
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
C:\Users\Karolina>

Bardziej chodziło mi o połączenie kablowe modem ZTE <-> komputer.

uuudało się

Ale co się udało!?

tak podłączyłem

Tam jest połączenie bezprzewodowe!

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Karolina>ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Komputer-Karoli
  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : BE-B7-0D-78-CA-AF
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 9C-B7-0D-78-CA-AF
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : EC-9A-74-FA-17-B5
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c5d3:e050:1ff8:f08b%11(Preferowane)
  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.240.139(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 418159220
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-9C-C7-2F-9C-B7-0D-78-CA-AF
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                    fec0:0:0:ffff::2%1
                    fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
C:\Users\Karolina>

poprawka przepraszam