TD-W8968 v2 (firm140514) + E3372s-153 wykrywa, nie łączy

Jako nowy użytkownik forum chciałem się przywitać ze wszystkimi.
Mam taki sprzęt
TD-W8968 v2 (firm 0.6.0 3.1 v0019.0 Build 140514 Rel.63553n) + modem E3372s-153
Wygląda na to, że go wykrywa

ustawiłem łączenie manualne, ale coś nie chce połączyć :frowning:
log:

2000-01-01 01:15:39 [6] 3G: 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
2000-01-01 01:15:44 [6] 3G: card_add 439: go to already_switched.
2000-01-01 01:15:44 [6] 3G: card_add 553 File: /var/3G/12d1_14fe_0
2000-01-01 01:15:48 [6] 3G: Main interface_index[0] = 0
2000-01-01 01:15:48 [6] 3G: Vice interface_index[1] = 1
2000-01-01 01:15:49 [6] 3G: Switched 3G modem vendorId:0x12d1; productId:0x1506
2000-01-01 01:15:49 [6] 3G: Line:1096 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "/usr/bin/chat -S -V -f /var/3G/script" > /var/3G/mo
2000-01-01 01:15:52 [6] 3G: Line 1134: ATZ
2000-01-01 01:15:52 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:52 [6] 3G: Line 1134: AT+CGMM
2000-01-01 01:15:52 [6] 3G: get_modem_info_file 103 getModemParamByScript return valid type = 1
2000-01-01 01:15:52 [6] 3G: Line:1096 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "/usr/bin/chat -S -V -f /var/3G/script" > /var/3G/mo
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: ATZ
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: AT+CSQ
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: 
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: 
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: AT+CSQ
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: 
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: 
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: Serial connection established.
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line 1134: Serial link disconnected.
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: get_modem_info_file 120 getModemParamByScript return valid type = 1
2000-01-01 01:15:55 [6] 3G: Line:1096 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "/usr/bin/chat -S -V -f /var/3G/script" > /var/3G/mo
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: ATZ
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: AT+CPIN?
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: 
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: AT+CPIN?
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: 
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: OK
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: Serial connection established.
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: Line 1134: Serial link disconnected.
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: get_modem_info_file 136 getModemParamByScript return valid type = 1
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: get_modem_info_file 152 Return chip type = 1
2000-01-01 01:15:58 [6] 3G: card_add 683 modemName = E3372, deviceName = ttyUSB0, simLock = 16, modemChipType = 1
2000-01-01 01:16:29 [6] 3G: formatPpp3gCmd 781: pppd  unit 3  /dev/ttyUSB0 115200  connect "chat -s -v -f /var/3G/dial_script
2000-01-01 01:16:29 [6] PPP: CHAT MSG: timeout set to 16 seconds
2000-01-01 01:16:29 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (BUSY)
2000-01-01 01:16:29 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (NO ANSWER)
2000-01-01 01:16:29 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (ERROR)
2000-01-01 01:16:29 [6] PPP: CHAT MSG: send (ATZ^M)
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: expect (OK)
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: HCSQ:"LTE",56,52,131,28^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: RSSI:24^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: HCSQ:"LTE",56,51,131,26^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: ATZ^M^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: OK
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG:  -- got it
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: expect (OK)
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: OK
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG:  -- got it
2000-01-01 01:16:30 [6] PPP: CHAT MSG: send (AT+CFUN=1^M)
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: expect (OK)
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: AT+CFUN=1^M^M
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: OK
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG:  -- got it
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: send (ATDT*99#^M)
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: expect (CONNECT)
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: ^M
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: ATDT*99#^M^M
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: CONNECT
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG:  -- got it
2000-01-01 01:16:31 [6] PPP: CHAT MSG: send ( ^M)
2000-01-01 01:16:32 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:35 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:38 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:41 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:44 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:47 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:50 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:53 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:56 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:16:59 [6] PPP: ppp3 sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x6e75bb8a> <pcomp> <accomp>]
2000-01-01 01:17:02 [6] PPP: CHAT MSG: timeout set to 3 seconds
2000-01-01 01:17:02 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (BUSY)
2000-01-01 01:17:02 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (NO DIALTONE)
2000-01-01 01:17:02 [6] PPP: CHAT MSG: abort on (ERROR)
2000-01-01 01:17:02 [6] PPP: CHAT MSG: send (K^M)
2000-01-01 01:17:02 [6] PPP: CHAT MSG: send (+++ATH^M)
2000-01-01 01:17:04 [3] PPP: ppp3 User request
2000-01-01 01:17:04 [3] PPP: ppp3 

Ktoś jest w stanie potwierdzić informacje, że to jednak nie będzie współpracowało ze sobą ?

Problem jest przy połączeniu, bo router chce nawiązać połączenie przez port /dev/ttyUSB0 a na tym modemie połączenie jest przez port /dev/ttyUSB1.
Może zmiana trybu modemu na Hilink by pomogła.

a jak zmienić tryb modemu na Hilink?

http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=10462 poczytaj.