Sprawdzenie połączenia za pomocą Diagnostick Tools

Większości urządzeń TP link pozwala nam na sprawdzenie połączenia internetowego bezpośrednio z aplikacji znajdującej się w routerze .Ping i Traceroute
Logujemy się na router wybieramy zakładkę System Tools - Diagnostic

IP Address / DomainName - Wpisz adres IP lub nazwę domeny komputera, którego połączenie chcesz diagnozować.
Ping Count - Określa liczbę komunikatów żądania wysyłane Echo.Domyślnie jest to 4.
Ping Packet Size - Określa liczbę bajtów danych, które mają być wysłane.Domyślną jest 64.
Timeout Ping - Czas oczekiwania na odpowiedź w milisekundach.Domyślnie jest to 800.
Traceroute Max TTL - Ustaw maksymalną liczbę skoków (max TTL do osiągnięcia) na drodze do poszukiwania celu (cel).Domyślną jest 20.