Słowniczek pojęć sieciowych


(Marcin) #1

AP - access point inaczej punkt dostępowy, urządzenie umożliwiające dostęp bezprzewodowy (radiowy) do sieci ethernet a co za tym idzie dostęp do zasobów internetu. Typowy access point wyposażony jest w jeden port ethernet umożliwiający dostarczenie sieci. Radio urządzenia pracuje w dwóch pasmach 2,4GHz lub 5GHz. Nowoczesne rozwiązania zapewniają dostęp w obydwóch pasmach (dual-band). Konfiguracja access pointa odbywa się przez interfejs GUI lub konsole. Większe sieci komputerowe korzystające z kilkunastu czy kilkudziesięciu punktów dostępowych zarządzane są przez kontrolery, które grupują access point i pozwalają w łatwy sposób zarządzać właściwościami, sposobem dostępu, przepustowości całej sieci bezprzewodowej.
DHCP - usługa spotykana najczęściej w routerach i serwerach zajmująca się automatycznym przydzielaniem adresów IP w danej sieci dla komputerów lub innych urządzeń sieciowych. Może pracować w sieci lokalnej LAN jak i rozległej WAN.
DNS - inaczej zwany systemem nazw domenowych służącym do tłumaczenia nazw domen (adresów internetowych) na adres IP zrozumiałe dla urządzeń pracujących w sieci. Chodzi tu głównie o ułatwienie dla człowieka który nie musi zapamiętywać ciągu liczb tylko nazwy domenowe. Przykładem może być adres http://wp.pl który odpowiada http://212.77.100.101
Sami widzicie co jest łatwiejsze do zapamiętani.
IP - Specyficzny adres nadawany każdemu urządzeniu w sieci lokalnej lub globalnej. W wersji protokołu komunikacyjnego IPv4 adres IP składa się z 4 liczb oddzielonych kropkami. Adresy IP możemy podzielić na publiczne i prywatne.
ISP - Internet Service Provider czyli dostawca internetu który robi to zawodowo, firma zapewniająca komercyjny dostęp do internetu. Oprócz tego ISP może oferować dostęp do innych usług internetowych takich jak telefonia VoIP, telewizja, telefonia analogowa, telefonia komórkowa itp.
LAN - inaczej sieć lokalna, nazwa używana do określenia niewielkiej sieci, znajdującej się na terenie mieszkania, biura czy zakładu pracy. W zależności od wielkości tej sieci zlokalizowane są w niej routery, przełączniki (switch-e), punkty dostępowe (access poit) i komputery. Sieć LAN masz zawsze adresy lokalne z puli:
klasa A - zakres od 10.0.0.0 do 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
klasa B - zakres od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
klasa C - zakres od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
NAT - to translacja (tłumaczenie) adresów, pozwalająca na zmianę prywatnego adresu IP w sieci wewnętrznej na adres zewnętrzny przez który komputer lub komputery są widzialne w sieci zewnętrznej (internet). Translacją czyli NAT-owaniem zajmuje się najczęściej router, który po stronie WAN ma adres publiczny a po stronie LAN adres prywatny. Sam mechanizm NAT-owania możemy porównać do nastawni kolejowej na której ustawiamy odpowiednie tory (trasy) potrzebne do poprawnej komunikacji pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających ze stacji.
Router - urządzenie które pozwala na współdzielenie łącza internetowego od dostawcy (ISP). Pozwala też na stworzenie domowej sieci komputerowej używając do tego kabla (skrętka komputerowa) lub radia - sieć bezprzewodowa. Podstawowym zadaniem routera w sieci to zarządzanie ruchem w sieci pomiędzy komputerami i sieciami.
WAN - to określenie oznaczające sieć rozległą zlokalizowana na dużym obszarze np. państwa. Jednocześnie określamy tą nazwą port wejściowy w routerach do którego podłączamy przewód od dostawcy internetowego i odpowiednio konfigurujemy.
WEP, WPA, WPA2 - protokoły szyfrowania (rodzaj klucza) wykorzystywane w transmisjach bezprzewodowych wi-fi/wlan. Obecnie najmocniejszym mechanizmem zabezpieczenia sieci jest protokół WPA2.