Słowniczek podstawowych pojęć sieciowych


(Marcin) #1

3G - czyli inaczej telefonia komórkowa trzeciej generacji. Szeroko wykorzystywany sposób transmisji danych przez telefon komórkowy, smartfon czy tablet. Coraz większy zasięg sprawia, że dostęp do Internetu z tych urządzeń można mieć niemal wszędzie. Oczywiście, wszystko zależy od standardu, w jakim modem w urządzeniu ustanowił połączenie. Najszybszą prędkość pozwala obecnie osiągnąć standard LTE (do 100Mb/s), choć zasięgiem obejmuje w Polsce tylko największe aglomeracje.
Access Point - innymi słowy, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. Czyli urządzenie zamieniające sygnał ethernet na sygnał bezprzewodowy lub odwrotnie działający jako Client. Jest to urządzenie stanowiące najczęściej most między siecią przewodową (jak Ethernet) a bezprzewodową (Wi-Fi).
LAN - określenie lokalnej sieci komputerowej łączącej komputery na niewielkim obszarze (np. mieszkanie, blok, szkoła czy biuro). Najczęściej do jej budowy wykorzystuje się obecnie technologie Ethernet (potocznie właśnie LAN) oraz Wi-Fi (WLAN, od Wireless-LAN).
Modem - urządzenie elektroniczne, które zamienia dane cyfrowe “wypływające" z komputera, bądź innego urządzenia na analogowe sygnały elektryczne, tak by można je było przesłać za pośrednictwem linii telefonicznej, kablowej czy za pomocą fal radiowych. Ta czynność to właśnie modulacja. Oczywiście możliwy jest także kierunek odwrotny - demodulacja, czyli zamiana sygnałów analogowych na zera i jedynki zrozumiałe dla komputera. Modemy najczęściej wykorzystywane były do łączenia się z Internetem przez telefon. Dzisiaj co prawda, w dobie stałych łączy internetowych, takiego rozwiązania się już raczej nie stosuje. Nie można jednak powiedzieć, że modemy wyginęły - nadal są obecne przy korzystaniu z takich technologii, jak np. xDSL.
RJ-45 - bardzo popularne złącze sieciowe wykorzystywane do zakończenia kabla sieciowego (skrętka) w celu podłączenia do karty sieciowej lub switch-a.
Router - urządzenie sieciowe, które łączy kilka różnych sieci komputerowych. Stanowi on pomost między sieciami, dzięki czemu komputery będące w jednej sieci są w stanie skomunikować się z komputerami z innej, czasem odległej sieci. Podstawową rolą routera jest routing - inaczej trasowanie, czyli kierowanie przychodzących do niego pakietów TCP/IP do odpowiedniej sieci. Obecnie jednak routery posiadają wiele innych funkcji, takich jak serwer plikowy, firewall, zarządzanie dostępem do sieci, a także bardzo często, wbudowany switch
Switch - urządzenie sieciowe łączące kawałki sieci komputerowej zwane segmentami, opierając się o sprzętowe adresy MAC nadawcy i odbiorcy. Adresy te switch posiada zapisane w swojej pamięci, przez co wie, na który port ma daną ramkę skierować.
WAN - określenie rozległej sieci komputerowej łączącej komputery na znacznym obszarze, często wykraczającym poza jedno miasto. To przez tą sieć domowe routery łączą się z Internetem za pośrednictwem dostawców usług internetowych. Najpopularniejsze technologie do jej budowy to xDSL, ATM, Frame Relay czy ISDN. Często WAN-em nazywany jest też port wejściowy w routerach, gdzie doprowadzamy internet do routera aby dalej za jego pośrednictwem go rozdzielić.