Router z alternatywnym oprogramowaniem - test popularnych modeli


(jimasek) #1

http://www.frazpc.pl/artykuly/923420-1,router-z-alternatywnym-oprogramowaniem-test-popularnych-modeli.html
Opinie na temat zastosowania alternatywnego oprogramowania dla popularnych routerów - między innymi WDR4300 i WDR3600
Źródło: