Rodzaje sieci

Wyróżnia się następujące rodzaje sieci:
LAN - jest to sieć lokalna, stosowana na małych obszarach. Sieci LAN łączą hosty i inne urządzenia znajdujące się na małym obszarze lub też w jednym budynku. Przykładem sieci LAN może być sieć domowa (składająca się z dwóch lub więcej komputerów), sieć w kampusie szkoły (łącząca poszczególne pracownie ze sobą).
MAN - sieć pośrednia pomiędzy LAN a WAN. Sieć typu MAN obejmuje obszary większe niż w przypadku LAN, ale mniejsze niż w przypadku sieci WAN. Najczęściej sieć typu MAN obejmuje obszary wielkomiejskie.
WAN - jest to sieć rozległa, która działa na dużych obszarach geograficznych. Przykładem takiej sieci może być internet.