Problem z aircrack fixed channel mon0: -1 na TL-MR3420 Gargoyle

Po instalacji pakietu i wykonaniu polecenia airmon-ng mon0 w prawym górnym rogu nieszczęsny komunikat:
fixed channel mon0: -1

Da radę to jakoś poprawić? Opcja --ignore-negative-one nie działa

Podałbyś pełne polecenia jakie wpisujesz w terminal i to co po ich wpisaniu wyrzucane jest na konsole.
Do tego wrzuć wyjście poleceń takich jak:

ifconfig -a
iwinfo
iw list

#ifconfig -a

3g-wan  Link encap:Point-to-Point Protocol
     inet addr: xx.xxx.xx.xx P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:19765 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:17485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3
     RX bytes:14919193 (14.2 MiB) TX bytes:2359249 (2.2 MiB)
br-lan  Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
     inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:19464 errors:0 dropped:320 overruns:0 frame:0
     TX packets:21733 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:2559938 (2.4 MiB) TX bytes:16208949 (15.4 MiB)
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:4
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:2657 (2.5 KiB) TX bytes:123330 (120.4 KiB)
     Interrupt:5
imq0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
     NOARP MTU:16000 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:11000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
imq1   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
     NOARP MTU:16000 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:11000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:4120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:4120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:722964 (706.0 KiB) TX bytes:722964 (706.0 KiB)
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:19442 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:22820 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:2829737 (2.6 MiB) TX bytes:16778064 (16.0 MiB)
wwan0   Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

#iw list

Wiphy phy0
    max # scan SSIDs: 4
    max scan IEs length: 2257 bytes
    Coverage class: 0 (up to 0m)
    Device supports AP-side u-APSD.
    Device supports T-DLS.
    Available Antennas: TX 0x3 RX 0x3
    Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x3
    Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * WDS
         * monitor
         * mesh point
         * P2P-client
         * P2P-GO
    Band 1:
        Capabilities: 0x11ef
            RX LDPC
            HT20/HT40
            SM Power Save disabled
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            TX STBC
            RX STBC 1-stream
            Max AMSDU length: 3839 bytes
            DSSS/CCK HT40
        Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
        Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
        HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
        Frequencies:
            * 2412 MHz [1] (18.0 dBm)
            * 2417 MHz [2] (21.0 dBm)
            * 2422 MHz [3] (21.0 dBm)
            * 2427 MHz [4] (21.0 dBm)
            * 2432 MHz [5] (21.0 dBm)
            * 2437 MHz [6] (21.0 dBm)
            * 2442 MHz [7] (21.0 dBm)
            * 2447 MHz [8] (21.0 dBm)
            * 2452 MHz [9] (21.0 dBm)
            * 2457 MHz [10] (21.0 dBm)
            * 2462 MHz [11] (18.0 dBm)
            * 2467 MHz [12] (21.0 dBm)
            * 2472 MHz [13] (21.0 dBm)
            * 2484 MHz [14] (disabled)
    valid interface combinations:
         * #{ managed, WDS } <= 2048, #{ AP, mesh point } <= 8, #{ P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ IBSS } <= 1,
          total <= 2048, #channels <= 1, STA/AP BI must match
         * #{ IBSS, AP, mesh point } <= 1,
          total <= 1, #channels <= 1, STA/AP BI must match, radar detect widths: { 20 MHz (no HT), 20 MHz }
    HT Capability overrides:
         * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
         * maximum A-MSDU length
         * supported channel width
         * short GI for 40 MHz
         * max A-MPDU length exponent
         * min MPDU start spacing			 

#airmon-ng start wlan0

ps: invalid option -- A
BusyBox v1.19.4 (2014-09-27 09:44:51 CEST) multi-call binary.
Usage: ps
Show list of processes
    w    Wide output

Interface    Chipset     Driver
wlan0      Atheros     ath9k - [phy0]
                (monitor mode enabled on mon0)

airodump-ng mon0

CH -1 ][ Elapsed: 12 s ][ 2014-10-28 21:06
 BSSID       PWR Beacons  #Data, #/s CH MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
 xx:xx:xx:xx:xx:xx  0    0   233  15  0 -1  WPA       <leng
 xx:xx:xx:xx:xx:xx -66    2    0  0 10 54e. WPA TKIP  PSK DWR-1
 BSSID       STATION      PWR  Rate  Lost Packets Probes
 xx:xx:xx:xx:xx:xx xx:xx:xx:xx:xx:xx  0  0e- 0e   0   220
 (not associated)  xx:xx:xx:xx:xx:xx -65  0 - 1   0    6
 (not associated)  xx:xx:xx:xx:xx:xx -80  0 - 1   53    11 xxx
 (not associated)  xx:xx:xx:xx:xx:xx -87  0 - 1   0    1 xx
 (not associated)  xx:xx:xx:xx:xx:xx -86  0 - 1   34    5 xx
 (not associated)  xx:xx:xx:xx:xx:xx -91  0 - 1   0    2 xxxx

Jak widać jest Ch -1

A przestaw sobie tę kartę w tryb monitor przez plik /etc/config/wireless :

config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option network 'monitor'
	option mode 'monitor'
	option disabled '0'

I wyłącz profil od wifi.

no tak ale wtedy utracę wifi i terminal

To się połącz przewodowo i przetestuj czy będzie działać jak należy.