LAN jako WAN w routerze TP-Link W8960N


(Marcin) #1

Router TP-Link TD-W8960N jest routerem ADSL-owym i nie jest wyposażony w Ethernetowy (RJ45) port WAN. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby wykorzystać jeden z portów LAN jako WAN.
Włączamy wirtualne porty LAN
Konfigurację zaczynamy od zakładki Advanced Setup -> LAN Ports, gdzie włączamy opcję Enable virtual ports on LAN(1-4)

Tworzymy interfejs Ethernet
Teraz przechodzimy na zakładkę Advanced Setup -> Layer2 Interface -> ETH Intefrace, gdzie tworzymy nowy interfejs Ethernet.

Pozostawiamy domyślne opcje, czyli:

ETH port: eth0.2/LAN4
Connection Mode: Default Mode - Single service over one connection

Konfigurujemy połączenie WAN
Wybieramy zakładkę Advanced Setup -> WAN Service, gdzie zaznaczamy wszystkie domyślnie skonfigurowane połączenia i usuwamy je przez przycisk Remove:

Następnie dodajemy nowe połączenie. Pozostawiamy domyślnie wybrany, wcześniej zdefiniowany interfejs WAN o nazwie eth0.2/LAN4.

Wybieramy typ serwisu: IP over Ethernet:

W WAN IP Settings pozostawiamy domyślną konfigurację Obtain an IP address automaticaly, chyba że nasz dostawca internetu daje nam stały adres IP.

Dalej w ustawianiach maskarady pozostawiamy domyślnie włączoną opcję Enable NAT.

W ustawianiach bramy domyślnej, pozostawiamy wcześniej zdefiniowany interfejs ipoe_eth0.2/eth0.2

Podobnie postępujemy ustawiając serwery DNS, w większości przypadków pozostawiamy domyślną opcję Obtain DNS info from WAN interface, jeśli chcemy skorzystać z alternatywnych serwerów DNS, wpisujemy ich adresy ręcznie

Teraz musimy zrestartować router, co robimy na zakładce Managment -> Reboot


Internet Multimedia, konfiguracja modemu MM z routerem tp link
Router do internetu światłowodowego