Konfiguracja tunelu IPSec (VPN) przy użyciu dwóch routerów TD-W8960N/TD-W8950ND

Przedstawiam możliwości konfiguracyjne i utworzenie tunelu miedzy routerami ADSL firmy TP-link. Użyjemy do tego protokołu IPSec który jest zaimplementowany w oprogramowaniu obydwóch routerów.
Tunel IPSec służy do połączenia przez Internet dwóch lub więcej sieci LAN. Umieszczone w różnych sieciach lokalnych komputery mogą się ze sobą komunikować, udostępniać zasoby itp. (tak, jakby były w jednej sieci LAN). Jedynym ograniczeniem będzie tu prędkość łącza internetowego która jest w tym przypadku asynchroniczna.

Konfiguracja STRONA A

  1. Logujemy się na stronie konfiguracyjnej urządzenia TD-W8960N/TD-W8950ND i szukamy zakładki Advanced Setup->IPSec.

  2. Na stronie konfiguracji tunelu IPSec naciśnij przycisk Add New Connection, aby zdefiniować nowy tunel:

  3. Na stronie konfiguracyjne w zakładce IPSec wpisujemy dane adresowe:

Nie modyfikuj innych ustawień. Naciśnij przycisk Save/Apply.

Konfiguracja STRONA B

  1. Logujemy się na stronie konfiguracyjnej urządzenia TD-W8960N/TD-W8950ND i szukamy zakładki Advanced Setup->IPSec.

  2. Na stronie konfiguracji tunelu IPSec naciśnij przycisk Add New Connection, aby zdefiniować nowy tunel:

  3. Na stronie konfiguracyjne w zakładce IPSec wpisujemy dane adresowe:

Nie modyfikuj innych ustawień. Naciśnij przycisk Save/Apply.
Po wykonaniu opisanych powyżej kroków podstawowe parametry tunelu IPSec są skonfigurowane. Jeżeli jedna z sieci była niedostępna, należy zrestartować połączenie IPSec. Na przykład jeżeli sieć A jest niedostępna, po stronie sieci B należy zrestartować tunel IPSec (naciśnij przycisk Disable, a następnie Enable) po podłączeniu sieci A do Internetu.