Konfiguracja karty bezprzewodowej jako ad-hoc

Konfiguracja ad-hoc jest nam często potrzebna do udostępnienia połączenia internetowego lub połączenia komputerów w sieci za pomocą karty bezprzewodowej.
Wybieramy Centrum sieci i udostępniania i klikamy "Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć".

Następnie wybieramy - "Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad-hoc (typu komputer-komputer)" i klikamy Dalej.

Następnie konfigurujemy parametry sieci którą będzie udostępniał nasz komputer:

Klikamy dalej po czym możemy odszukać naszą sieć na drugim komputerze i się z nią połączyć.