Kalkulator dla bezprzewodowej sieci

Kalkulator dla sieci WI-FI
Podczas tworzenia bezprzewodowej infrastruktury sieciowej pojawia się szereg pytań. Np.: jaka jest dostępna moc transmitowanego sygnału na danej odległości, jaka jest maksymalna odległość między nadajnikiem i odbiornikiem przy zachowaniu właściwej jakości transmisji lub jaki wybrać model anteny? W uzyskaniu odpowiedzi na te pytania pomocny będzie kalkulator TP-LINK. Rzeczywista wartość może różnić się od podanej w zależności od czynników zewnętrznych i warunków pracy w sieci. Otrzymany wynik jest wartością teoretyczną.
Przed rozpoczęciem korzystania z kalkulatora dobrze jest poznać jego sposób działania.
Kalkulator TP-LINK parametrów sieci bezprzewodowej wykorzystuje 3 różne funkcje:
Obliczanie odległości
Bilans łącza
Wybór anteny
Którą wybrać funkcję?
Aby poznać maksymalną odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem przy zachowaniu odpowiedniej jakości sygnału dla różnych prędkości transmisji, należy wybrać funkcję obliczania odległości.
Aby określić stabilność bezprzewodowego połączenia na podstawie znanej odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, należy wybrać funkcję bilansu łącza.
Aby spośród szerokiej gamy urządzeń wybrać właściwe anteny nadawcze i odbiorcze zapewniające odpowiednią wydajność transmisji na określonym dystansie, należy wybrać funkcję wyboru anteny.
Obliczanie odległości
Większość mocy sygnału bezprzewodowego jest tracona podczas transmisji. Nawet w warunkach próżni, fale radiowe tracą część swojej energii na skutek transmisji w innym kierunku, niż bezpośrednim do odbiornika. Współczynnik tłumienia wolnej przestrzeni na łączu (FSPL) określa straty mocy wynikłe z transmisji w wolnej przestrzeni bez przeszkód na drodze sygnału. Dla końcowych użytkowników ważną informacją jest szacowana odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem przy zachowaniu odpowiedniej jakości sygnału dla różnych prędkości transmisji.
Bilans łącza
Bilans łącza bezprzewodowego point-to-point wyznacza całkowity zysk anteny i straty transmitowanego sygnału (źródłowego), powstałe na skutek transmisji poprzez kable, antenę oraz wolną przestrzeń, aż do odbiornika. Oszacowanie wartości mocy sygnału na różnych odcinkach transmisji jest niezbędne dla zaplanowania korzystnej infrastruktury i właściwego wyboru urządzeń.
Bilans łącza często odnosi się w obliczeniach do marginesu zaniku sygnału (Fade Margin lub System Operating Margin). Właściwa wartość marginesu zaniku sygnału bezprzewodowego zależy od wymaganej stabilności łącza. W praktyce jest to przeważnie wartość 20-30 dB.
Jest to właściwa funkcja używana dla określenia stabilności bezprzewodowego połączenia, w przypadku, gdy znana jest odległość między nadajnikiem a odbiornikiem.
Uwaga:
Doskonały: Niezawodne połączenie, idealne dla zastosowań wymagających wysokiej jakości transmisji. Poziom marginesu zaniku sygnału > 22dB
Dobry: Sygnał powinien zapewnić wystarczającą jakość transmisji sieciowej Poziom marginesu zaniku sygnału: 14~22dB.
Normalny: Połączenie nie jest stabilne, ale powinno działać poprawnie. Poziom marginesu zaniku sygnału < 14dB.