Jak zaktualizować firmware routera TP-LINK

Pierwsza sprawa pobieramy odpowiednie firmware do modelu i wersji naszego routera ze strony producenta lub źródła którego jesteśmy pewni. Użycie nie odpowiedniego oprogramowania może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Link - do pobrania.

Wczytanie pliku firmware'u
Krok 1 - otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera bezprzewodowego (domyślna wartość to 192.168.1.1 lun 192.168.0.1) w zależności od modelu urządzenia. Następnie naciśnij klawisz Enter.
Krok 2 - aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
Krok 3 - z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję System Tools->Firmware i naciśnij przycisk Browse.
lub System Tools ->Firmware Upgrade i naciskamy Upgrade wyszukując zapisany wcześniej plik z oprogramowaniem.

Krok 4 - aby rozpocząć aktualizację, naciśnij przycisk Upgrade. Odczekaj kilka minut, aż proces aktualizacji zakończy się i nastąpi ponowne uruchomienie routera.